Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění, architektury a fotografie

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění, architektury a fotografie se zaměřením na veřejný prostor v Bukurešti v období 1. – 30. června 2015. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění, architektury a fotografie je určen mladým umělcům do 40 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti výtvarného umění, architektury a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 eur.

Uzávěrka přihlášek do 30. března 2015.

Podrobné informace včetně podmínek pro podání žádosti k dispozici zde: