Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva k účasti na 27. kongresu Mezinárodní společnosti pro scénická umění (ISPA) ve Vratislavi

Česká centra informují o možnosti účasti zástupců současného českého scénického umění a hudby na 27. kongresu Mezinárodní společnosti pro scénická umění ISPA (International Society for the Performing Arts), který se bude konat v termínu 17.-22. 6. 2013 v polské Vratislavi.

ISPA je mezinárodní organizací sdružující prestižní kulturní instituce z celého světa. V letošním roce slaví již 65 let své existence.

Kongresů ISPY se pravidelně účastní více než 400 profesionálů z oblasti současného scénického umění z celého světa.  Přítomností na prestižních akcích ISPA získávají jejich účastníci jedinečnou možnost stát se aktivní součástí celosvětové sítě této oblasti umění, podílet se na hledání a vytváření nových směrů a strategií jejího rozvoje a zároveň získat cenné kontakty.

Vratislavský kongres  bude zaměřen zejména na sdílení zkušeností zemí střední a východní Evropy, které v posledních 25 letech prošly významnými sociálními, ekonomickými i politickými změnami.

Hlavní témata 27. kongresu ISPA:

×          Vývoj a změna v kontextu historie zemí  střední a východní Evropy pohledem umělců

×          Spolupráce vs. konkurence v oblasti zemí střední a východní Evropy

×          Umění jako nástroj k vytvoření silných společenství

×          Fundraising

×          Duchovní a ekonomický rozvoj měst – role měst v současném světě

Pro účastníky z regionu střední a východní Evropy je nabízena snížená registrace 275 USD na celou dobu kongresu. Závazný termín přihlášek: 5. června 2013.

Více informací a podmínky účasti: www.ispa.org