Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva k účasti na APAP|NY

Česká centra koordinují další ročník účasti českého scénického umění a hudby na prestižním newyorském veletrhu APAP, který se v roce 2013 bude konat v termínu 11. - 15. ledna.

Newyorský veletrh divadla, tance a hudby se stal za více než 50 let své existence jedním z nejvýznamnějších bodů na světové mapě kulturního průmyslu. Setkává se na něm tisíce účastníků z řad pořadatelů kulturních vystoupení a uměleckých agentur, které pak jednotlivé projekty nabízejí. Přítomností na veletrhu APAP získávají jeho účastníci jedinečnou možnost stát se aktivní součástí celosvětové sítě této oblasti umění a zároveň získat cenné kontakty.

České zastoupení bude potřetí v organizační režii Českých center, která zajistí veletržní stánek  - prostor určený k prezentaci českého divadelního, tanečního a hudebního umění a to prostřednictvím účasti jednotlivých organizací, institucí, festivalů či promotérů, kteří mají ve svých portfoliích umělecké projekty vhodné a otevřené k uvedení v zahraničí či k zahraniční spolupráci. Partnerem realizace české účasti je Institut umění - Divadelní ústav.

Česká centra kromě zajištění prezentačního stánku jednotlivým účastníkům nabídnou též zvýhodněný registrační poplatek ve výši 200 USD a transport jejich informačních a propagačních materiálů. Účastníci si pak sami zajišťují dopravu a ubytování.

Jako další možnost prezentace nabízejí Česká centra příležitost uskutečnit vybrané představení / showcase v prostorách reprezentačního sálu Českého centra New York v některých dnech konání veletrhu.  Tyto prostory  budou poskytnuty zdarma, Česká centra ani Institut umění - Divadelní ústav však nemohou hradit náklady spojené s cestou umělců či souborů. Česká centra si vyhrazují právo na finální výběr konkrétních představení.

Registraci na veletrh APAP 2013 - závaznou účast -  je nutné nahlásit nejpozději do 15. 11. 2012.  Zájem o showcase je pak potřebné uvést nejpozději do 15. 8. 2012.

Kontakt pro podrobnější informace

Anna Hrabáčková  - E:  hrabackova@czech.cz / T: 234 668 255