Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Příležitost pro umělce zaměřené na videoart

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a Pianofabriek vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti videoart v Pianofabriek v Bruselu v období 1. až 14. června 2014.

Pianofabriek je vlámská organizace sdružující pod jednou střechou art lab, komunitní centrum a vzdělávací centrum. Residenční pobyt v bruselském Pianofabriek je mimořádnou příležitostí pro umělce pracujícího s mediem video, umělec bude součástí kreativní atmosféry Pianofabriek, ale současně zažije i pulsující uměleckou scénu Bruselu. Umělec bude mít možnost volně tvořit a používat studio v Pianofabriek. Web: http://www.pianofabriek.be/?lang=en

Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby se zaměřením na video art, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě francouzštiny).

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 600 eur. Resident bude mít také k dispozici studio v Pianofabriek s vybavením: IMAC 21.5”/6770M, různé editační programy (Final Cut Pro,…) a bude mít k dispozici kameru (Sony HDR ax2000)

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech. 
II. Přílohy Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti

  • Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.
  • Uzávěrka přihlášek 18. dubna 2014 
  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
  • Zaslané žádosti se nevrací. 
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 5.května 2014 
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu. 
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum. 
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

Přihláška ke stažení: