Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva k účasti na programu LAB for FUTURE

Česká centra ve spolupráci s Plzeň 2015 EHMK vypisují otevřenou výzvu pro umělecké manažery, kreativní producenty, kurátory a umělce pro účast na programu LAB for FUTURE na podporu vzniku, rozvoje a prezentace mezinárodních kulturních projektů s účastí českých umělců v teritoriích, kde působí Česká centra.

Termín: 15.9. 2013 – 30.6. 2014

Žánr: jakýkoliv žánr bez omezení

Přihlášky obsahující popis projektu, CV a motivační dopis zasílejte do 21. července 2013 na adresu: matasek@czech.cz.

Účastníky vybere odborná porota do 2. srpna 2013

Cíl programu
Poskytnout zázemí, know-how, kontakty a coaching čtyřem kreativním producentům a kurátorům, a tím podpořit vznik, rozvoj, případně realizaci mezinárodních kulturních projektů. Roční podpůrný program Českých center pro absolventy uměleckých škol, kteří budou pracovat na svých projektech, zaměřených na představení české kreativní scény v zahraničí a zároveň budou mít možnost pomáhat s vybraným projektem Českých center. Česká centra v rámci tohoto programu neposkytují finanční prostředky na realizaci projektů.

Podmínky účasti v programu

 • Uchazeč musí být absolventem vysokoškolského studia uměleckého zaměření či arts management nebo s alespoň tříletou zkušeností s produkcí kulturních projektů 
 • Výběr uchazečů proběhne na základě předloženého projektu zaměřeného na představení současné české tvůrčí a umělecké scény v zahraničí v teritoriích, kde působí Česká centra 
 • Výsledkem ročního programu nemusí být konání samotného projektu, ale jakýkoliv výsledný produkt směřující k realizaci projektu (podaný grant, mediální výstup aj.)
 • Výsledek roční práce může být prezentován v prostorách Českého centra Praha (po dohodě i mimo);
 • Účastník programu bude uvádět Česká centra jako partnera projektu 
 • Kromě práce na vlastním projektu se účastníci programu zaváží během doby programu zdarma spolupracovat na jednom, jimi vybraném projektu Českých center.

Co poskytuje organizátor programu

 • zázemí kanceláře v Českém centru Praha 
 • telefon (s měsíčním limitem) 
 • pracovní stůl, PC, tiskárnu, kopírku, připojení k internetu
 • místo k setkávání (open space) 
 • možnost prezentovat projekt/vývoj projektu v prostorách ČCP  
 • know-how formou konzultací se zaměstnanci Českých center 
 • coaching projektů a podporu osobního růstu účastníků programu 
 • možnost účastnit se všech diskusí, kulatých stolů, přednášek na půdě ČCP 
 • 50% slevu na moduly vzdělávacího programu Arts Management spolupořádaný společností Plzeň 2015 o.p.s.
 • po úspěšném skončení programu doporučující dopis/certifikát o absolvování programu

Kritéria výběru účastníků programu 

 • osobní kvality tj. jazykové vybavení, dosažené vzdělání a zkušenost s pořádáním mezinárodních projektů
 • odůvodnění potřebnosti účasti v programu - kvalita projektu (mezinárodní kulturní projekty s účastí českých umělců v teritoriích kde působí Česká centra) 
 • rozsah a množství plánovaných výstupů projektu 
 • žánrová pestrost předložených projektů 
 • souhlas s podmínkami programu

 

Upřednostněny budou vysoce kvalitní projekty, při psaní projektů by měl být brán ohled na kritéria pro podporu projektů financovaných společností Plzeň 2015 EHMK.