Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva pro mladé ilustrátory!

Veletrh dětské knihy v Bologni (Bologna Children´s book fair) vyhlašuje otevřenou výzvu pro výstavu ilustrátorů dětských knih, která se každoročně koná v rámci veletrhu. Výstava vybraných autorů a děl se bude konat 24. – 27. 3. 2014 v Bologni. Dále putuje do Japonska, kde je vystavena v dalších významných institucích a galeriích.

Výběr děl probíhá prostřednictvím otevřené výzvy určené jednotlivcům či autorským skupinám ilustrátorů narozených před 31. 12. 1996 a jejichž dílo je určeno pro dětské knihy. Autoři se mohou hlásit přímo, či prostřednictvím nakladatelství nebo školy.

Je možné se zúčastnit ve dvou kategoriích:
a) Fiction
b) Non-Fiction.

Díla pro výstavu budou dále posouzena a vybrána odbornou porotou. V roce 2013 byla porota tvořena např. Etiennem Delessertem, Tàssiesem či Gitou Wolf. Vybraní ilustrátoři se budou moci dále zařazeni do soutěže ARS IN FABULA Grant Award, který je určen mladým ilustrátorům do 30 let, kteří ještě nepublikovali svá díla. Vítěz získá možnost účastnit se Master Degree Course in Illustration for publishing a pracovat na specifické knižní publikaci. Jednou z nejdůležitějších je ovšem zařazení do soutěže o Mezinárodní cenu v Ilustraci (International Award for Illustration), která je určená ilustrátorům do 35 let, jejíž vítěz získá grant v hodnotě 30 000 USD a možnost účastnit se na ilustraci dětské knihy v rámci edice španělského vydavatele Grupo SM.

Pro přihlášení zašlete svá díla v požadovaných formátech včetně přihlášky a vlastního CV a fotografie pro uveřejnění v katalogu do 4. 10. 2013. Více informací o tom, jak se přihlásit své práce naleznete zde

POZOR! Deadline pro podání portfolií je 4. října 2013!