Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění v Budapešti

České centrum Budapešť a Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění v Českém centru Budapešť v období srpen−září 2013 (záleží na typu realizace projektu). Cílem pobytu je koncepce, zhotovení a instalace výtvarného akcentu festivalu Bridging Europe (česká sezóna) v Budapešti.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci jak jednotlivci, tak skupiny do tří osob s praxí z oblasti vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi (účastníkům) budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 eur.

Termín uzávěrky je 15. 5. 2013. Výzva a přihláška + přiložená fotodokumentace