Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Omi International Music Residency Program, s podporou Českého centra v New Yorku, vypisují výběrové řízení na tvůrčí pobyt v oblasti hudby

Tvůrčí pobyt v oblasti hudby je určen pro hudební profesionály (skladatele s instrumentální či vokální praxí, improvizátory, hudebníky z oblasti folklóru, skladatele elektroakustiky a sound designu) ze všech hudebních žánrů a prostředí, kteří mají zájem o kolektivní tvůrčí rezidenci.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti hudby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny. Účastníkovi bude poskytnut a hrazen pobyt a stravné v Omi kampusu.

Termín konání tvůrčího pobytu: 18. 7. - 4. 8. 2013 v Omi Centru (stát New York, USA).

Uzávěrka přihlášek: termín pro české uchazeče: 15. – 18. února 2013

Žádost se vyplňuje on-line na http://www.artomi.org/music/application.php

České centrum New York nabízí úhradu letenky pro úspěšného uchazeče z oblasti scénického umění o rezidenci ve Watermill Center Roberta Wilsona v době od 15. 7. do 18. 8. 2013. Watermill zajišťuje ubytování, stravu, místní dopravu a potřebný materiál.
Více info:http://watermillcenter.org/programs/summer

Termín podání přihlášky: 6. 3. 2013 do 17 hodin EST (23 hod v ČR)

Více informací na www.artomi.org.