Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva k účasti na mezinárodní výstavě Atlas of the Unbuilt World v rámci Londýnského festivalu architektury

České centrum Londýn hledá nominace na výjimečné dosud nerealizované architektonické projekty na území České republiky za účelem prezentace na výstavě Atlas of the Unbuilt World organizované Britskou radou v Londýně ve dnech 1. - 30. června 2013. Nominované projekty by měly představovat nové příklady a vize směřování české architektury a musí mít k dispozici vystavitelné modely. Uzávěrka nominací je 5. dubna 2013.

Atlas ofthe Unbuilt World je mezinárodní výstava organizovaná Britskou radou ve spolupráci s Českým centrem adalšími kulturními instituty. Je součástí pravidelné přehlídky International Architecture Showcase v rámci Londýnského festivalu architektury a je reprezentativní kurátorovanou výstavou obsahující ty nejlepší architektonické projekty z celého světa. 

Podmínky nominace projektů: 
- projekt musí vycházet z již existujícího návrhu a být realizován v konkrétním časovém horizontu (nelze nominovat již dokončen projekty, uvádí se datum začátku apředpokládaného konce realizace projektu) 
- k realizaci musí dojít v České republice - projekt musí být navržen architektem, který působí v České republice, architekt nemusí být českého původu 
- mělo by se jednat o inovativní projekt, demonstrující nové vize architektury v České republice 
- projekt musí mít doprovodný model (kvalitně zpracovaný vhodný pro výstavu mezinárodního formátu) 

Obsah nominace: 
1. Jméno projektu 
2. Architekt /studio 
3. Životopis architekta/profil studia – 200 slov 
4. Odůvodnění výběru projektu – čím je výjimečný 
5. Lokace projektu 
6. Typ projektu: např. rezidenční apod. 
7. Datum začátku a dokončení stavby 
8. Popis projektu (500 slov) – pro popisku na výstavu. Mělo by obsahovat pozadí a kontext projektu, co stojí za koncepcí 
9. Podpůrný materiál: výkresy, fotky, web 
10. Informace o modelu: výška, šířka, hloubka,měřítko modelu, materiál modelu 
11. Fotografie modelu Realizace výstavy: Českou republiku mohou na výstavěre prezentovat až tři projekty. 

Za konečný výběr projektů je zodpovědný kurátor londýnské Britské rady. 
České centrum Londýn zajistí logistiku české participace na této výstavě (doprava, pojištění apod.) 
Nominace s doprovodným fotografickým materiálem zašlete do 5.4. elektronicky na adresu production@czechcentre.org.uk 
Více informací na production@czechcentre.org.uk nebo +44 20 73075180.