Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

5. evropsko – čínský kulturní dialog „5D“

Diskusní fórum a krátkodobé umělecké rezidence říjen 2013, Si-an, provincie Šen-si, Tang Dynasty West Market Hotel.

Sdružení národních kulturních institutů Evropské unie EUNIC, jehož členem jsou i Česká centra, ve spolupráci s Čínskou národní akademií umění (CNAA), Si-anskou Akademií výtvarných umění a Kulturním oddělením provincie Šen-si vyhlašuje výzvu  k účasti na pátém evropsko – čínském kulturním dialogu na téma „PROSTOR – KULTURA – OBJEKT“.

Obecným záměrem fóra je rozšířit existující kulturní vztahy a bilaterální výměnné aktivity a navázat dlouhodobý dialog o kulturní spolupráci mezi Evropou a Čínou. „5D“ má za úkol posunout tento dialog o další krok a vytvořit prostor pro výměnu praxe a přístupů k společným tématům.

Tématické okruhy
„5D“ se bude tematicky zabývat SOCHOU v nejširším slova smyslu. Hlavními zkoumanými fenomény jsou PROSTOR, KULTURA a OBJEKT s následujícími podtématy:

  • role sochy ve veřejném prostoru, při kultivaci města a v tzv. „Urban design“
  • plastické výtvarné umění a jeho vztah k životnímu prostředí
  • kreativní průmysly a umělecká výuka 
  • kulturní dědictví a regionální rozmanitost

 

„5D“ bude sestávat z

  • diskusního fóra 16. – 19.10.
  • krátkodobých uměleckých rezidencí pro evropské sochaře v týdnu předcházejícím diskusnímu fóru
  • pracovních návštěv profesionálů z oblasti umění v čínských kulturních institucích a partnerských organizacích v Si-anu
  •  tržiště evropsko – čínských kulturních projektů, které budou v době konání fóra buď v procesu realizace nebo připraveny k prezentaci.

Ke každému ze čtyř podtémat bude ustavena jedna pracovní skupina.

Komu je výzva určena
Výzva je určena  v první řadě umělcům a profesionálům z oblasti sochařství. Z účasti nicméně nejsou vyloučeni umělci, experti a osoby obeznámené s čínskými podmínkami, kteří mají praktickou zkušenost s organizováním či fungováním kulturních výměnných programů v Číně také v jiných oblastech umění.

Náklady – cestovné, ubytování, strava
Čínská národní akademie umění vybere ca. 35 osob z celé Evropy, kterým poskytne ubytování a stravu. Ostatní účastníci si budou ubytování a stravu hradit sami, cestovní náklady si musí hradit každý účastník sám. ČESKÁ CENTRA UHRADÍ CESTOVNÉ JEDNOMU VYBRANÉMU UMĚLCI. Všichni účastníci budou ubytování v hotelu Tang Dynasty West Market Hotel v centru Si-anu, který poskytne zvláštní slevu. Organizátoři si vyhrazují právo žádného ze zájemců nevybrat.

Termín přihlášek
Vážní zájemci o účast na „5D“ zašlou svůj motivační dopis a CV v angličtině a portfolio v digitalizovaném formátu e-mailem na adresu Českých center 5D@czech.cz, a to nejpozději do 26. 7. 2013.

Text výzvy ke stažení zde: