Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.1.2012 - 28.2.2012

Výstava „Boží bojovníci - Jan Žižka a husité v bojích s křižáky”

Státní archeologické muzeum ve Varšavě ve spolupráci s Českým centrem ve Varšavě a dalšími institucemi připravilo výstavu a historickou přehlídku „Boží bojovníci - Jan Žižka a husité v bojích s křižáky”.

Cílem výstavy je přiblížit méně známá historická fakta (účast rytířů Českého Království v této slavné bitvě a vojenské výpravy husitských vojsk na území Gdaňského pomoří, které patřilo křižákům) a připomenout významný historický moment v dějinách Polska i Evropy – bitvu u Grunwaldu. Výstava jistě zaujme nejen milovníky historie.

Premiéra výstavy se konala při příležitosti významného 600. výročí bitvy u Grunwaldu v rámci mezinárodní „Noci muzeí” konané dne 15. května 2010 ve Varšavě, poté byla výstava představena v Pułtusku, Zakrzewě, Czerwińsku, Jedlni, Grunwaldu, Grzybowě a Ciechanowě. V roce 2011 byla výstava představena v Maďarsku, na Slovensku a v Táboře.

Výstava se koná pod záštitou Velvyslance České republiky v Polsku J.E. Jana Sechtera.

Více informací na: http://www.muzeum-kozienice.pl/

Místo konání:
Kozienice, Muzeum Regionalne w Kozienicach, Parkowa 5
Datum:

Od: 5.1.2012
Do: 28.2.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala