Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.9.2020 18:00 - 10.10.2020

НОМЕ SWЕЕT ХОМЕ

Bulharská výtvarnice žijící a tvořící v České republice Nadia Šurel Novotná představí designerské objekty v Českém centru Sofie.

Nadia Surel je interiérová designérka, autorka originálních interiérů na klíč. Pochází ze starého přímořského městečka Alan kajrak Alan Caireac Salihler. Tohle krásné slunné místo leží v Bulharsku a jeho nynější název je Jasná Poljana.

Ukončila Uměleckou akademii v Sofii (1999), specializovala design a textil. Je zakladatelkou mezinárodního sympózia Plastického a vizuálního umění “Allan Kairiak” / “Via Pontica” a spoluzakladatelkou muzea L. N. Tolstého ve vesnici Jasna Poljana.

Od roku 2000 žije a pracuje v České republice v Ústí nad Labem. Kromě své umělecké a pedagogické činnosti se zabývá návrhy a realizacemi bytových, kancelářských a veřejných interiérů, užitným a grafickým designem, autorskou tvorbou dekorací a interiérových doplňků. V roce 2016 otevřela vlastní interiérové studio. Je to prostor pro umění a design, showroom, ateliér a dílna, místo setkání a pořádání seminářů a kurzů. Letos připravuje rozšíření studia a otevře galerii INTERIEROVINKY.


 Jako interiérová designérka naplňuji přání a vize svých zákazníků. Jsou to lidé, kteří mají odlišný životní styl a různé představy o bydlení a užívání prostoru. Na jedné straně se setkávám se skromností, lehkostí a decentností, na druhé s megalomanstvím a potřebou okázalosti.

Po dvaceti letech stovek realizací si kladu otázky: Co potřebuje k životu jeden člověk, jedna rodina nebo jeden kolektiv v práci? Do jaké míry nás ovlivňuje a formuje prostor, ve kterém žijeme? Prostřednictvím objektů, které vystavuji se snažím na tyto otázky odpovídat. Říká se, že styl je filosofie ducha. Osobně jsem přesvědčená, že právě styl bydlení odráží a podtrhuje naše priority, ovlivňuje naše vztahy i nás samotné, naše pocity a nálady.

Obytný prostor vnímám jako scénu, na níž se odehrávají naše životy. Rozhodla jsem se proto prostřednictvím objektů a obrazů ztvárnit a uzavřít jedno své životní období: dvacet let mimo rodnou půdu, dvacet let s rodinou v Čechách. Použila jsem nejčastěji používané objekty v domácnostech a v interiérech, symbolické předměty a znaky.

Stůl vnímám jako centrum domácnosti, místo pro setkávání, sdílení a vzájemnosti a přijímání darů jídla. Můj osobní stůl tvoří dvacet elementů a jeden centrální bod. Každý element představuje jeden rok mého života z celého dvaceti letého cyklu, který touto výstavou symbolicky uzavírám.

Postel. Moje postel je balancující. Místo pro odpočinek a intimitu. Vyvažující houpačka vztahů, odraz řečeného slova, sdíleného pohledu a propojení v kontextu lásky.

Objekt žebřík. Člověk roste a stoupá sám, krok po kroku, schůdek po schůdku. Sedm je schodů vyjadřuje sedm energetických uzlů v našem těle, které nás pohánějí a směřují vpřed a vzhůru. Textilní doplňky objektu člověk- žebřík symbolizují nánosy okázalosti, jsou odrazem potřeby zdůraznit a podtrhnout vlastní individualitu, a transformovat se v JÁ. 

Něco pro prázdné bílé stěny. Dvacet obrazů 60 x 60 cm. Textury dne mě zajímají. Textury, které v sobě nesou informace o prožitém. Patina minulosti. Nálada v sépii. 

Děkuji českému centru a paní Ostranské za oslovení k autorské výstavě, kterého si velmi vážím. Vyprovokovalo mě k tomu, abych na chvíli opustila roli interiérového designéra a věnovala se vlastní tvorbě. Vzkřísila jsem v sobě starý nezapomenutelný pocit spojení s nekonečnem, a našla odpovědi na otázky, spojené se svými osobními prožitky.  

Rovnováha určuje další akce. Těším se na setkání, ve zdraví a bez roušek.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Sofii.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 15.9.2020 18:00
Do: 10.10.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce

dní předem