Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.3.2019 - 1.9.2019

BROKEN NATURE: Design a přežití lidstva – XXII. TRIENNALE 2019

Co považujeme za ‘‘přírodu’’ a ‘‘přírodní‘‘? Kdo je za přírodu zodpovědný? Které vazby jsou zpřetrhané? Jak byly zpřetrhány? A kdo je zpřetrhal? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět designéři XXII. Milánské Triennale, která se koná od 1. března do 1. září 2019 v Paláci umění a parku Sempione v Miláně. Koncept celé akce, rozbitá příroda, má za úkol vyjádřit měnící se vztahy mezi lidmi a přírodou. XXII. Triennale se snaží skrze design a umění propagovat kreativitu v opětovném navazování vztahů mezi lidmi a složitými systémy okolo a uvnitř nás samotných. Českou republiku na akci zastoupí jeden z nejuznávanějších současných českých umělců Krištof Kintera, který představuje projekt Postnaturalie, jedinečnou vizi lidské budoucnosti, nebo například umělci Denisa Kera a Petr Šourek s projektem Lithopie.

 

Broken nature se zaměřuje na budoucnost, tu blízkou i tu vzdálenou, a nabízí prostor pro umělecké komunity k diskuzi o urgentních a důležitých výzvách a k připravení cesty, kterou by mohly následovat instituce. Projekty jsou nejrůznějších typů i velikostí a Triennale se skládá z tematické výstavy, kterou připravili samotní pořadatelé, a z nesčetně mezinárodních projektů. Výstavu doplní celá řada kulturních a uměleckých akcí v Miláně a dalších italských městech.

Českou Republiku na Triennale zastupují projekty Postnaturalie a Lithopie.

Krištof Kintera v Postnaturalii představí kovy, například měď, kadmium a lithium jako nervový systém utopického ostrova-města s věží postavenou z elektronického a digitálního odpadu.‘‘Když jsem pracoval na Postnaturalii, často jsem byl zaskočen tím počtem obvodů a základních desek z různých zařízení z různých dob, které jsme vytahovali z té velké hory odpadu. Když se ocitnete uprostřed takového množství odpadu, přemýšlíte, jestli tohle je nebo není příroda, ale já jsem si jistý, že ano, tohle je příroda, kterou jsme vytvořili.‘‘

Lithopie umělců Denisy Kery a Petra Šourka představuje mezinárodnímu publiku Horu Lithia a kov lithium jako novou krypto-měnu v provokativní snaze se zamyslet nad dobou krypto-měn a představit nový úhel pohledu na problémy technicky vyspělé řemeslné výroby, folkloru a vztahů uvnitř komunity.

Český pavilon se zrodil za spolupráce s Ministerstvem kultury České republiky, Českým centrem v Miláně a UMPRUM - Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Kurátorkou českého pavilonu je Iva Knobloch (UMPRUM).

Kurátorka Triennale : Paola Antonelli

Datum konání: 01.03.-01.09.2019

Místo konání: Palác umění + park Sempione, Milán

 

Místo konání:

Viale Emilio Alemagna, 6, 20121 Milano MI

Datum:

Od: 1.3.2019
Do: 1.9.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce

dní předem