Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.5.2013 - 2.6.2013

Stolečku, prostři se!

Na motivy pohádek navrhl CZECHDESIGN výstavu, která je koncipovaná jako dlouhý prostřený stůl uprostřed kouzelného lesa. Jsou zde prezentovány exponáty českých produktových designerů.

České pohádky jsou vysoce hodnoceny a oceňovány za jejich specifickou procítě­nost a osobitou kvalitu. Filmy jako Tři oříšky pro Popelku (1973) si získaly srdce dětí i dospělých na celém světě. Reflektují vzpomínky starých časů a vytváří snové představy, které nejsou pouze reakcí na filmovou scénu, ale od­kazují též na silný základ jednotlivých myšlenek a filmových námětů.

Snaha o logické vysvětlení pohádek nemá smysl. Jejich cílem je oslovit city diváka s důrazem na jeho srdce. Proto není od věci je spojovat s designem.

Design i pohádka nás může učarovat svou jednoduchou výstižností, anebo naopak spletitostí děje či tvarů. A jako v pohádkách, i u designu často vedou boj srdce s rozumem. Snahou designéra je tedy vyvolat u pozorovatele emoce, tak jako pohádka probouzí city u svých posluchačů. A právě jako pohádka je připraven i stánek českého designu s názvem „Stolečku, prostři se!“.

Českou prezentaci „Stolečku, prostři se!“ připravila skupina CZECHDESIGN. CZECHDESIGN je nezisková dobrovolnická organizace, která vznikla roku 2003 za účelem propagace českého designu. Mezi jejich nejvýznamnější činnosti patří například provoz webové portálu o designu nebo neprodejní galerie v centru Prahy.

Organizátor:

České centrum Mnichov, Pinakothek der Moderne Mnichov

Místo konání:

Schaustelle, Pinakothek der Moderne, Ecke Gabelsberger-/Türkenstraße, München

Datum:

Od: 29.5.2013
Do: 2.6.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala