Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.8.2014 - 26.9.2014

Osudový rok 1968

Rok 1968 byl osudový jak pro Československo, tak pro celou Evropu. Potlačení Pražského jara znamenalo konec jedné iluze – a začátek konce komunismu. Na fotografiích Jiřího Všetečky, Libuše Kyndrové, Vladimíra Lammera a dalších jsou zachyceny dramatické události z 21. srpna 1968.Výstava se koná v sále ČC Mnichov jako připomínka srpnových událostí roku 1968.

Centrální vláda stalinistické éry v Sovětském svazu dovedla tzv. „Východní blok“ do hluboké společenské a ekonomické krize. Volání po reformách bylo stále hlasitější. Také v Československu se v 60. letech rozběhlo období politického „oteplování“. Mladá poválečná generace reagovala na nové kulturní a společenské podněty a požadovala změnu zaběhlého poltického systému. V roce 1968 se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexander Dubček, který je dodnes spojován s pojmem „socialismus s lidskou tváří“. Jeho ekonomické a politické reformní snahy, později známé jako „Pražské jaro“, nebyly ovšem kladně přijaty v Sovětském svazu. 21. srpna 1968 tak vstoupily jednotky Varšavské smlouvy do Československa, čímž ukončily veškerou reformní politiku a byla nastolena tzv. „normalizace“ poměrů v zemi.

V expozici je k vidění 15 fotografií známých českých dokumentárních fotografů, zachycujících události a náladu na počátku sovětské okupace. Prohlédnout si můžete sovětské tanky přijíždějící do Prahy, demonstrující občany třímající československé vlajky a fotografie Alexandra Dubčeka, nebo také dramatickou situaci před budovou Československého rozhlasu. Fotografie jsou součástí výstavy „České osudové roky“.

Historik Pavel Bělina popisuje v úvodním textu výstavy události roku 1968 následovně:

„Po smrti sovětského diktátora Josifa V. Stalina a jeho československého kolaboranta Klementa Gottwalda v roce 1953 se (s různými výkyvy) zdálo, že sovětský blok směřuje k jistému „oteplení“ politických poměrů. V Československu na samém počátku roku 1968 započal takzvaný obrodný proces, který vycházel z naprosto mylné představy, že režim nastolený a udržovaný v chodu brutálními metodami lze pomocí velice umírněných reforem demokratizovat a humanizovat. To by pravděpodobně vedlo ke ztrátě mocenského monopolu komunistické strany, opětnému nabytí plné politické suverenity Československa a ve svých důsledcích k rozpadu sovětského bloku. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadly do Československa ozbrojené síly Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a Německé demokratické republiky, aby učinily „obrodnému procesu“ rázný konec. Naopak začala takzvaná normalizace poměrů…“

Demokratický svět invazi „spřátelených vojsk“ Varšavské smlouvy do Československa jednoznačně odsoudil, byl jí však velmi zaskočen, a proto se i ze strachu omezil jen na neúčinné, třebaže upřímně míněné projevy solidarity.

© Foto 1: Vladimír Lammer
© Foto 2: Bohumil Dobrovolský

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 25.8.2014
Do: 26.9.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala