Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.1.2020 - 30.4.2020

10 Hvězd

České Centrum Tel Aviv srdečně zve na výstavu 10 Hvězd v „Galerii Na Plotě“. Výstava představí revitalizaci židovských památek v České republice.

 

10 synagog, 10 měst, 10 hvězd na mapě České republiky

Záchrana, rekonstrukce, opravy a údržba židovských památek patří k hlavním úkolům, jimž se Federace židovských obcí v ČR jako vrcholná instituce českých Židů věnuje. Přes všechny škody, které tyto památky v období nacistické okupace a za komunistické totality utrpěly, kdy jich mnoho zcela zaniklo, představuje jejich celek více než šedesáti synagog, tři sta padesáti hřbitovů a řady dalších objektů (rabínské domy, mikve a židovské školy) ojedinělý historický poklad, který zřejmě nemá v Evropě obdobu.

V červnu 2014 byl dokončen díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Revitalizace židovských památek. V rámci projektu bylo otevřeno a veřejnosti zpřístupněno 10 obnovených synagog, přilehlé 3 rabínské domy, 1 domek šámese a 1 židovská škola. Vznikla tak síť regionálních center židovské kultury a historie v 10 lokalitách a sedmi krajích, která přestavuje tato místa jako památky jedinečného židovského kulturního dědictví v České republice.  Federace židovských obcí v jednotlivých objektech spolu se svými partnerskými institucemi a organizacemi provozuje koncerty, přednášky, krátkodobé putovní výstavy a divadelní představení s židovskou tématikou.

V roce 2018 se projekt stal součástí Evropské cesty židovského kulturního dědictví.

 


 

 

 

Partneři

 

Místo konání:

Zeitlin Street 23, 6495518, Tel Aviv, Israel

Datum:

Od: 14.1.2020
Do: 30.4.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala