Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.10.2012 19:00 - 14.11.2012

Jana Kasalová: Vlčí Jámy

Výstava Jany Kasalové se zabývá oblastí zmizelých Sudet, do konce druhé světové války obývaných většinou československými občany německé národnosti. Tento fenomén se snaží definovat nově, bez zátěže minulosti, oproštěnou od jakýchkoli politických a ideologických konotací. Autorka se ve svých pracích zaměřila na česko-německé názvy zaniklých obcí v mapě jako na pojem, který je snadno zaměnitelný, zničitelný a zároveň je nositelem dlouhé paměti místa.

Existuje dvojí trvalá a opakující se inspirace v tvorbě Jany Kasalové, ke které se tato česká vizuální umělkyně vrací: mapy a zvířata.

Mapy ji přitahovaly vždycky: jako svébytný a výtečně formalizovaný způsob dokumentace, kterým společnost vydává zprávu o sobě samé. Ani Jana Kasalová se však nespokojila s jejich prvotním zjevným sdělením. Podobně jako Sigmund Freud, který kdysi v Leonardově portrétu Madony s Ježíšem a svatou Annou vytušil možnou projekci nevědomé malířovy představy, zjistila také Jana Kasalová ve svém starším cyklu kreseb Tabulae Terrae, že uměleckým přepodstatněním lze z map vyčíst i něco jiného. Z portrétů krajin na ni zničehonic vykoukly předtím neviditelně ukryté zvířecí bytosti, podobně tajemné a záhadné, jako byly fantastické šelmy z antických a manýristických map.

Dnešní český svět zná jedno historické téma ještě mnohem méně milované, než jsou veškerá témata ostatní. Je jím vzpomínka na vyhnání tří a půl milionu sudetských Němců v letech 1945-1946. Důsledkem tohoto vytěsnění je stav jakési široce sdílené a značnou část českého národa zachvacující kolektivní neurózy. Není divu, že pro autorku schopnou odkrývat „skryté“ a „iracionální“ ve „zjevném“ a „rozumném“ se právě zde otvírá zajímavé pole působnosti.

Obě její dávná hlediska se také nyní spojila. Když s posedlostí sobě vlastní začala studovat názvy někdejších německých a po roce 1945 zrušených obcí, překvapilo ji, když si uvědomila, jak často byly tyto původní názvy inspirovány zvířecím světem.

Jana Kasalová začala pracovat s dnešními mapami česko-německého pohraničí: začerňuje v nich názvy obcí a dovádí tím do důsledku a ad absurdum proces nastartovaný v roce 1945. Prostřednictvím všech těchto radikálních negací z map opět povstávají do té doby neznámé kontury a struktury. Tak jako se umělkyni kdysi z map krajin nečekaně zobrazila v nich skrytá zvířata, tak i nyní z nově přepodstatněných map povstává sdělení, které sotva mohlo vzniknout jiným než výsostně uměleckým způsobem.

(Pavel Kosatík)

Plakát ke stažení:

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 18.10.2012 19:00
Do: 14.11.2012

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala