Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.11.2014 19:00 - 8.11.2014 18:00

Diskuzní fórum "25 let po revoluci"

Ať to byly revoluce roku 1989, boje za nezávislost a reformu na Balkáně, demokratizace společnosti, nebo upevňování vztahů se Západem, posledních 25 let se ve východní Evropě neslo ve znamení zásadních změn. Zveme Vás na pódiovou diskuzi s pamětníky revolučních procesů přelomu 80. a 90. let ve střední a východní Evropě. Za Českou republiku vystoupí prof. Jan Sokol. Zahajovací projev bude mít prof. Dr. Karl Schlögel. Akci pořádá „Haus des deutschen Ostens“ ve spolupráci s Českým centrem Mnichov a generálními konzuláty Chorvatska, Polska, Rumunska, Slovenska, Maďarska.

Pódiová diskuze s pamětníky a historiky bude rozdělena dle jednotlivých zemí; za Českou republiku vystoupí disident prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D, Csc. Kromě něj vystoupí odborníci z Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska a Rumunska.

V rámci této akce se budou prodiskutovávat otázky jako např. Jak došlo k pokojné revoluci ve východní Evropě v roce 1989? Jak vypadal konkrétně průběh revoluce v jednotlivých zemích a jak se od sebe jednotlivé země lišily/v čem se shodovaly?

Vedle politických a ekonomických změn je nejzajímavější změna ve společnosti. Jak moc se společnost za posledních 25 let ve východní Evropě změnila? Co znamenala změna pro německou menšinu v dané zemi?

V roce 2014 si také připomínáme 10leté výročí od vstupu České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska do Evropské Unie. V roce 2007 přistoupilo Rumunsko a v červnu loňského roku také Chorvatsko. Také zde se nabízí otázka, jaké dopady to mělo na dané země a společnost.

Program

7.11./ 19.00 h

Úvodní slovo pronese prof. Dr. Karl Schlögel.

Prof. Dr. Karl Schlögel je emeritním profesorem Východoevropské historie Evropské univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou. Vydal velký počet publikací k východoevropské historii a jejím změnám po roce 1989. V jeho knize „Grenzland Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent“ popisuje návrat východoevropských zemí do evropského společenství.

8.11. / 10 – 19 hod.: Pódiové diskuze s pamětníky a historiky

10 – 12 hod – Polsko/Maďarsko

Dr. Jacek Kołtan, zástupce ředitele Evropského centra solidarity v Gdańsku

Dr. Zoltán Kiszelly, politolog, Vysoká škola János Kodolányi Székesfehérvár

14 – 16 hod - Slovensko/Česko

Brunhilde Reitmeier-Zwick, spolková předsedkyně krajanského spolku karpatských Němců

Prof. Jan Sokol, filozof,signatář Charty 77

16 – 18 hod - Chorvatsko/Rumunsko

Dr. Konrad Clewing, Institut pro východní a jihovýchodní evropský výzkum Regensburg, člen Evropského parlamentu

Andi Cristea, člen Evropského parlamentu

 

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D, Csc.  byl zakládajícím děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Jako jeden z prvních podepsal Chartu 77, byl totiž již před revolucí aktivní v mnoha občanských hnutích. V roce 1990 byl poslancem za Občanské fórum. V roce 1998 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě Josefa Tošovského. V roce 2003 také kandidoval na prezidenta České republiky. Je vystudovaný matematik, antropolog, filozof. Vydal velký počet knih a podílel se také na ekumenickém překladu Bible. Studijní pobyty absolvoval na univerzitách v Heidelbergu a Pensylvánii, přednášel také na univerzitě v Harvardu.

Závazné přihlášky přijímány na: poststelle(at)hdo.bayern.de

Pozvánka ke stažení zde:


Pořadatel: Haus des Deutschen Ostens

Ve spolupráci s: České centrum Mnichov, Generální konzulát Chorvatska, Polska, Rumunska, Maďarska a Slovenska.

Autor Foto: V. Pokorný

Místo konání:

Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

Datum:

Od: 7.11.2014 19:00
Do: 8.11.2014 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala