Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.10.2014 18:00 - 30.11.2014

Hlasy svobody RFE

Výstava zachycující historii americké rozhlasové stanice Svobodná Evropa, která až do roku 1994 vysílala z Mnichova. Součástí výstavy jsou také rozhovory s bývalými zaměstnanci rozhlasové stanice. Výstava se koná v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee, a to v rámci oslav 25. výročí Sametové revoluce. Spoluorganizátoři jsou: Centrum Bavaria Bohemia, Ústav pro studium totalitních režimů, České centrum Mnichov a univerzity v Mnichově a Řezně.

Více než čtyři desetiletí vysílalo Rádio Svobodná Evropa z Mnichova do zemí na druhé straně železné opony. Vysílání RFE podávalo necenzurované informace o politické, kulturní a sociální situaci jak v západním, tak ve východním bloku. Výstava prezentuje historii stanice od jejích počátků v USA, přes zahájení vysílání v Mnichově až po přesun do Prahy v roce 1994.

V dějinách rádia se odrážejí nejdůležitější události studené války - Maďarské lidové povstání (1956), jaderná katastrofa v Černobylu, Sametová revoluce v Československu (1989). Poměr sil byl tehdy nerovnoměrný: vlády států východního bloku používaly k boji proti Rádiu Svobodná Evropa rušičky signálu a atentáty, rádio mělo na obranu k dispozici pouze rádiové vlny a šíření „svobodného slova“ daleko přes hranice. „Hlasy svobody“ mluvily mnoha jazyky: emigranti z Československa, Polska, Bulharska, Rumunska a Maďarska pracovali v Mnichově pro své krajany. Výstava představuje jak jednotlivé národní redakce, tak vybrané historické události a osobnosti, které vysílání utvářely.

Studenti Východoevropských studií na LMU provedli řadu rozhovorů s bývalými pracovníky, které budou v rámci výstavy prezentovány ve formě videonahrávek.

Pak následuje diskuze "bb-talk" na téma Rádio Svobodná Evropa během studené války. Na diskuzi se budou podílet hosté z Německa a Česka, mj. bývalí redaktoři, kteří objasňují práci v rádiu z bližší perspektivy a vylíčí osobní zážitky a zkušenosti.

Martin Bachstein se narodil roku 1937 v Německu a vyrostl v okolí New Yorku a pracoval na různých vedoucích pozicích RFE.

Ludmila Rakušanová, která nyní žije v dolním Bavorsku, je bývalou redaktorkou Rádia Svobodná Evropa.

PhDr. Prokop Tomek je vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru Vojenského Institutu v Praze. Tématem jeho disertační práce byla „Historie československé redakce Rádia Svobodná Evropa a její význam pro české dějiny“.

U příležitosti 25. výročí pádu železné opony otevírá Centrum Bavaria Bohemia další výstavu: "Zurück nach Europa - Als der Eiserne Vorhang brach".

Vstup: volný

Pořadatel:
Centrum Bavaria Bohemia, České centrum Mnichov, Ústav pro výzkum totalitních režimů v Praze, Studijní program Východoevropská studia LMU München a Univerzita Regensburg

 

Místo konání:
Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1, 92539 Schönsee
Datum:

Od: 23.10.2014 18:00
Do: 30.11.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala