Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.11.2012 13:30 - 18:30

Na cestě k sobě. 20 let česko-německé smlouvy o dobrém sousedství

Dne 27.2.1992 podepsali představitelé SRN a tehdejšího Československa smlouvu o dobrém sousedství. Ta bylo v roce 1997 dopněna česko-německou deklarací. Dvacetileté výročí po podepsání této smlouvy vyzývá k bilancování.

Akce se koná pod záštitou českého premiéra Petra Nečase a předsedy bavorské vlády Horsta Seehofera.

Pád železné opony otevřel cestu k novému začátku politických vztahů mezi Čechy a Němci: V únoru 1992 se sešli zástupci Spolkové republiky Německo  kancléř Helmut Kohl a ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher a bývalého Československa  prezident Václav Havel a ministr zahraničí Jiří Dienstbier aby dali bilaterálním  vztahům mezi SRN a ČSFR nový směr. Dne 27. února 1992 podepsaná smlouva o dobrém sousedství přislibovala nejen pravidelné mezivládní setkání, ale také hlubší přeshraniční spolupráci v celé řadě oblastí politik. Tuto smlouvu doplňuje Česko-německá deklarace z roku 1997, v níž se obě strany zaručují, že se vzájemné bilaterální vztahy "nebudou zatěžovány problémy týkajícími se politických a právních otázek minulosti". Současně byl založen německo-český fond budoucnosti, který od té doby podpořil již více než 7000 přeshraničních malých a velkých projektů v kultuře a společnosti.

Dvacet let po podpisu smlouvy vybízí k bilancování:

Jaké politické okolnosti vedly k podpisu Smlouvy? Jak nahlíželi na podpis smlouvy aktéři na české a německé straně?

Německý ministr zahraničí Westerwelle označil tuto dohodu za " velký evropský okamžik". Jak se česko-německé vztahy se změnily od podpisu smlouvy na politické, regionální a sociální úrovni?

Které problémy v oblasti české-německých vztahů přetrvávají dodnes? Jaký prostor v nich zaujímají historické rozpory? Jak může politická "normality" vztahů přenesena na úroveň obyčejných lidí?

Společně s vědci, očitými svědky, a politických aktérů, chceme dojít k jádru věci. Na toto setkání jste všichni srdečně zváni.

Účast na sympoziu je zdarma. Přihlásit se můžete na této adrese: ccmunich@czech.cz, faxem 089-2102 4933 nebo telefonicky 089-2102 4932.

 Organizátor:

České centrum Mnichov, Zemskou centrálou politického vzděláváni Úřadem vlády Spolkové země Bavorsko, Doktorandská Škola pro východo- a jihovýchodoevropská studia Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově a
Univerzity v Řezně

Za podpory:

 Úřadu vlády Spolkové země Bavorsko a Informačního a tiskové kanceláře úřadu vlády Spolkové republiky Německo.

 (c) Fotografie: Bundesregierung (Úřad vlády SRN), Schambeck, Arne

 

Místo konání:

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Salvatorstraße 2, München

Datum:

27.11.2012 13:30 - 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala