Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.11.2013 14:00 - 19:30

Praha Berlín Vídeň. Příchod moderní architektury do starého města

Jak moc si našla moderní architektura v meziválečném období cestu do evropských metropolí ovlivňovalo mnoho faktorů. Mezinárodní symposium se se zabývá procesem stavební modernizace v Berlíně, v Praze a ve Vídni ze společenskovědního a architektonického hlediska.

V Berlíně, Praze a ve Vídni vznikala moderní architektura po první světové válce různými způsoby. Záleželo na velikosti historického jádra města, na ekonomických podmínkách a politických změnách: Vídeň přestala být hlavním městem velké říše, Praha oproti tomu vzrostla z provinčního města na hlavní město země. Obtížnou se stala nekompatibilita hlavních ulic starého města s otevřenými stavebními technologiemi nových budov. Sociální vědci a architekti z Berlína, Prahy a z Vídně poukazují, jakým způsobem měl být tento konflikt ve zmíněných metropolích vyřešen, a zkoumají, jaké stavební prvky moderní architektury zůstaly do dnešní doby zachovány.

Toto hranice přesahující, mezioborové srovnání stavebních modernizačních procesů tří hlavních měst umožňuje hlubší vhled, a to zejména vzhledem k rozdílným výchozím podmínkám jednotlivých měst. Mezi ty lze řadit příznačné intenzivnější rozlišování sociálních, politických a kulturních podmínek v zemích střední Evropy v předvečer druhé světové války.

13.30

Vernisáž výstavy

Pražský funkcionalismus. Tradice a současné ozvěny, v Lichthofu

14.00

Uvítání

14.10

Prof. Dr. Tomáš Valena, Hochschule München

Úvod do tématu 

 

14.30

Berlín

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, Technische Universität Berlin

Berlín: Sen o novém centru města v meziválečném období

Stavební vize – především na papíře

Dr. Torsten Lorenz, Karlova univerzita Praha

Berlín v meziválečném období

Kultura a společnost mezi revolucí a národním socialismem

16.00

Praha

Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Akademie věd ČR 

Nová Praha na starém městě

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D., PhDr.

Michal Pullmann, Ph.D., Karlova univerzita Praha

Pražská meziválečná moderna a multietnicita 

17.00

Vídeň

Dr. Werner-Michael Schwarz, Universität Wien

Vyprázdněná cibule

Architektura a urbanismus ve Vídni v meziválečné době

18.00

Pódiová diskuse

Moderuje Tomáš Valena

Doprovodným programem sympozia bude výstava Pražský funkcionalismus. Tradice a současné ozvěny“ na Vysoké škole aplikovatelných věd Mnichov.

Prosíme o přihlášení e-mailem na adrese ccmunich@czech.cz

Organizátoři:

Tschechisches Zentrum München, Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Münchner Volkshochschule, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

Za laskavé podpory:

Česko-německý fond budoucnosti, Bavorské státní kancléřství

 

Místo konání:

Hochschule für angewandte Wissenschaften, Audimax, Karlstr. 6, München

Datum:

15.11.2013 14:00 - 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala