Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.11.2017 - 25.2.2018

Daniel Pitín na výstavě „Nové hranice malby“

České Centrum Milán Vás s potěšením zve na výstavu “Nuove Frontiere della Pittura”( Nové hranice malby), na níž se představí 34 umělců z celého světa, včetně českého malíře Daniela Pitína. Jedná se o první velkou mezinárodní výstavu v Itálii, která se kompletně soustředí na nové trendy v současné figurální malbě. Všech 34 děl si bude možné prohlédnout vždy od úterý do pátku v období od 16. listopadu 2017 do 25. února 2018 v prostorách Fondazione Stelline (corso Magenta, 61 - 20123 Milano).

 

Daniel Pitín je malíř, který se přirozeně řadí do mezinárodního kontextu současné malby. Formálně ho lze zařadit k silné generaci autorů, kteří pracují s kvazi figurativními kompozicemi a architekturou. Tvorbu Daniela Pitína provází vztah k filmu, od přejímání jednotlivých filmových po práci se samotným videem. Daniel Pitín je malíř, který dokáže svoji tvorbu obohatit o přesahy mimo oblast malby, pracuje s časovou linkou a prostorem. Neobejde se bez dramaturgického členění výstavy, pro jehož vystupňování používá právě zmíněnou filmovou zkušenost, video a architekturu.

Místo konání:

Fondazione Stelline

Datum:

Od: 16.11.2017
Do: 25.2.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala