Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.8.2018 0:00 - 31.8.2018 0:00

1918/1968

Česká republika slaví v roce 2018 důležitá výročí: 100 let od vzniku samostatného Československa v roce 1918 a připomíná si 50 let od dramatických politických událostí roku 1968.

Výstavní projekt se skládá ze dvou částí: Československá státnost 1918 / Pražské jaro 1968. Obě výstavy prezentují historická data a události jako příběh, přibližující zásadní informace o historickém a kulturním dění v někdejším Československu.

Autorka konceptu a kurátorka: Lenka Lindaurová

Výstava Československá státnost 1918 nabízí stručné seznámení s událostmi roku 1918, osobnostmi 28. října a pestrobarevnou podobou Československé republiky mezi dvěma světovými válkami. Pozadí jejího vzniku ilustrují osudy Československých legií spolu s životopisnými črtami "tří otců zakladatelů" působících v zahraničí (T.  G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika). Ty zároveň představují hlavní milníky pozdějšího vývoje, jeho pestrou podobu dokreslují sondy seznamující návštěvníky s mezinárodními vztahy, společenskou, politickou, hospodářskou a kulturní situací do 2. světové války, jakož i s třiadvaceti ikonickými entitami spjatými s Československem.  

Výstava Pražské jaro 1968 si klade za cíl seznámit návštěvníka se společenskou atmosférou uvolnění 60. let v komunistickém Československu, reformními aktivitami odehrávajícími se od podzimu roku 1967, protireformním tlakem Brežněvova Sovětského svazu na nové vedení Komunistické strany Československa v čele s A. Dubčekem a také s invazí armád Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968 a jejími důsledky jak doma, tak v mezinárodním měřítku. Východiskem je netradiční představení atmosféry uvolnění a klesající izolace, jež bohatě ilustruje prolínání společenskopolitických a kulturněhistorických jevů: počínaje světovou výstavou Expo 58, přes filmová a hudební "zlatá šedesátá" až po design jako prostředek mezinárodní komunikace.

Spolupracující instituce:

Česká televize, Česká tisková kancelář, Dobrovická muzea, Zdeněk Harapes, Masarykův ústav
a Archiv Akademie věd České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Nadace Langhans Praha, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní knihovna, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Poštovní muzeum, Slovenská národná galéria, Tyršův dům, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Vojenský historický ústav Praha a Bratislava

Místo konání:

Cinematheque Tel Aviv, HaArba'a St 5, Tel Aviv-Yafo

Datum:

Od: 13.8.2018 0:00
Do: 31.8.2018 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala