Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.11.2004 0:00 - 0:00

2. panorana slovanských společností

Základním tématem semináře byla "Vzájemná spolupráce mezi slovanskými společnostmia zeměmi v oblasti školství a výuka ruštiny a ostatních slovankých jazyků". O práci Českého centra s bohemisty, o tradiční jazykové výuce v ČC, práci s krajanskými dětmi a kurzech češtiny v ČS klubu referovala pracovnice ČC Mgr. Anna Staevská.

2. panorama slovanských společností
Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

18.11.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Sdružení ESPERO, Slovanská společnost v Bulharsko


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala