Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.9.2009 0:00 - 0:00

20 let po pádu zdi

Při příležitosti konání Hay Festivalu Segovia vystoupí jeden z nejznámějších českých filozofů a politologů Václav Bělohradský a spolu s Fernandem Orgambidesem, španělským novinářem, připomene 20.výročí od pádu Berlínské zdi a s ním spojené revoluční události.

 

V noci 9.listopadu 1989 začíná demolice Berlínské zdi, která po dlouhá léta symbolizovala rozdělení východního komunistického a západního proamerického světa. Od jejího pádu uběhlo již 20 let.  Za tuto dobu prošel evropský kontinent mnoha změnami, a to jak politickými, tak i ekonomickými a sociálními. Václac Bělohradský připomene uplynulé události a zasadí je do evropského kontextu.

 

 

 

Václav Bělohradský, narozen roku 1944, patří mezi významné osobnosti soudobého myšlení. Vystudoval Filozofii na Univerzitě Karlově v Praze, po okupce Československa opustil zemi a usadil se v Itálii, kde pracoval jako profesor politické sociologie na Univerzitě v Terstu. Dlouhá léta spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým domácím disidentem. Svá díla vydával nejprve pouze v Itálii, poté v češtině v exilových nakladatelstvích, od začátku 90. let se v českém mediálním prostoru soustavně vyslovuje k důležitým otázkám domácího i globálního vývoje. Jeho díla byla přeložena do řady jazyků.

 

Fernando Orgambides, narozen roku 1954, je považován za jednoho z předních španělských novinářů. Vystudoval Informační vědu na Univerzitě Complutense v Madridu, v současnosti vede nakladatelský sektor organizace Grupo Prisa a je jedním ze zakladatelů španělské sekce Asociace evropských novinářů(AEJ).

 

 

 

 

www.hayfestival.com/segovia

 

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

25.9.2009 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Madrid, Hay Festival Segovia


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala