Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2020 18:00

Nedělej Zagorku! aneb Zdroje nových frazémů v češtině

On-line přednáška o češtině Mgr. Marie Kopřivové, Ph.D. z Ústavu Českého národního korpusu FF UK.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 18:00 českého času.
.
Objevit nové frazémy v češtině je těžší než objevit jednotlivá slova. Tato spojení jsou nenápadnější, méně častá, zpočátku se tváří jako nahodilá spojení více slov. A hlavně si dlouho nemůžeme být jisti, že se skutečně frazémy stanou, tedy že je Češi budou používat a budou jim rozumět. Přednáška se zaměří na to, jakými cestami se dnes do češtiny tyto víceslovné jednotky dostávají, a pokusí se ukázat i některé „vítěze“, kteří v současné češtině zůstávají. Spolu s posluchači se zamyslíme i nad tím, proč se jim to podařilo.
 
PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (*1972) vystudovala češtinu a historii na Masarykově univerzitě v Brně, doktorské studium korpusové lingvistiky absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v sekci mluvených korpusů v Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Odborně se věnuje především české frazeologii, frazeografii a korpusovému zpracování mluveného jazyka; v těchto oblastech vede speciální kurzy na FF UK. Dále se zabývá lexikologií a korpusovou lingvistikou.
 
Prosím, pro sledování se registrujte ZDE
Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte.

 

Místo konání:
Datum:

15.10.2020 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala