Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.10.2020 - 31.12.2020

OVERTHINKING: THOUGHTS PROVOKING INTERVIEWS ON EUROPE, CULTURE AND OUR FUTURE

Podcastová série rozhovorů sítě Českých center s předními českými osobnostmi žijícími v zahraničí přináší pohled na sociální, ekonomické a politické změny v době pandemie koronaviru a poté.

Hloubkové rozhovory o délce 30-40 minut s představiteli kultury, společenských věd, ekonomie, sociologie, psychologie, medicíny, historie atd. analyzující současnou situaci a její dopady na společnost z hlediska svého oboru a zamýšlejí se nad budoucím vývojem.

Oslovené osobnosti přináší originální názory a podněty k diskusi, které reflektují jak zkušenosti a znalosti z jiného kulturního a společenského prostředí, tak český kulturně společenský kontext.

České centrum v Nizozemí k rozhovoru pozvalo designérské studio The Rodina z Amsterdamu, které tvoří Tereza a Vít Rullerovi.

Série podcastů bude publikována na společné podcastové platformě Českých center.

Místo konání:
Datum:

Od: 11.10.2020
Do: 31.12.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala