Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.1.2007 0:00 - 0:00

30. výročí CHARTY 77

Večer věnovaný 30. výročí CHARTY 77 Projekce dokumentárního filmu: Charta 77, režie: Angelika Hanauerova, r. 1995, 60min. 22.1.2007 v 19:00 v Projektu O. G. I., literární sál Potapovskij per., d. 8/12 plánek: www.proektogi.ru/map.html

Účast k debatě věnované 30. výročí Charty 77 přislíbili představitelé Helsinského výboru v Moskvě, spolku pro ochranu lidských práv Memorial, RGGU, MGU, radia Svoboda a dalších.

Charta 77 bylo neformální československá občanská iniciativa působící vletech 1977 až 1992, pojmenovaná podle dokumentu  Charta 77 (Prohlášení Charty 77) z ledna 1977.

Autory, organizátory a prvními signatáři byli Václav Havel, Jan Patočka, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout a další.

Přestože byl počet signatářů Charty vzhledem k celkovému počtu obyvatel malý, je dnes Charta 77 považována za jednu z nejvýznamějších akci odporu vůči předlistopadovému režimu v období normalizace po roce 1968. Naděje na okamžité změny v jedné ze zemí bývalého sovětského bloku se však nevyplnily. Na rozdíl od o tři roky později založeného polského odborového hnutí Solidarność, které se brzy stalo masovým, vyzvalo komunistický režim ke střetu v boji o politickou moc a později i přispělo k jeho pádu

 

Projekce dokumentárního filmu: Charta 77, režie: Angelika Hanauerova, r. 1995, 60min.

Charta 77 byla dílem skupinky lidí nejrůznějších vyznání i povah v moři beznaděje "reálně socialistického" Československa. Dokument se snaží zachytit tragikomické okolnosti jejího vzniku a prvních deset let existence s využitím dobových archivních materiálů, amatérských filmových záznamů, ukázek z propagandistických pořadů Československé televize a z výpovědi signatářů a sympatizantů.

 

 

Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

22.1.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala