Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.10.2019 - 10.1.2020

30. výročí sametové revoluce

Během podzimu chystáme řadu akcí souvisejících s listopadovým výročím sametové revoluce. Zde najdete je jejich obecný přehled.

VEŘEJNÉ DEBATY 

Přichystali jsme pro vás sérii debat na různá témata související s výročím roku 1989, a to tři v Bukurešti a jednu v Konstanci.

* 31. 10. Legacies of 1989. Czech-Romanian perspectives

Tato debata proběhne na půdě Univerzity Bukurešť od 15 do 18 hodin, za účasti dvou významných osobností z oboru historie - českého historika Vítězslava Sommera a rumunského univerzitního profesora Dragoșe Petresca. Budou se diskutovat odkazy revolučního roku 1989 z komparativní perspektivy. I přes značné odlišnosti mezi oběma zeměmi se totiž najde jeden společný rys - Československo a Rumunsko totoiž byly posledními zeměmi z východního bloku, ve kterých došlo ke svržení komunismu. My se budeme ptát, proč až tak pozdě. Diskusi bude moderovat profesor Marian Zulean.

* 20. 11. Jak vnímají rok 1989 mladí lidé narození po revoluci? 

Ve spolupráci s naším tradičním partnerem  - asociací Frontline Club - proběhne na půdě Českého centra debata o odkazech roku 1989 z pohledu mladých lidí, kteří nezažili dobu před ním. Nebyli pionýry, nestáli frontu na mléko a nikdo je nenutí jíst sójový salám, pokud sami nechtějí. Jaké však pro ně bylo vyrůstat v přechodném období? Co pro tyto mladé lidi znamená svoboda a demokracie? Právě o tom budeme hovořit se čtyřmi mladými lidmi ze čtyř zemí v debatě, kterou bude moderovat žurnalistka Mira Gomboș.

* 27. 11. Výročí roku 1989 v československé a východoevropské perspektivě

Co se stalo v roce 1989? Do jaké míry bylo naše vnímání situace v ostatních komunistických zemích v souladu s realitou? Jaké byly podobnosti a rozdíly mezi komunistickými diktaturami? Jak jsme se pokoušeli vzepřít komunismu? Jak se stavíme k jeho zločinům a jak si připomínáme jeho oběti? Co nás naučila tato zkušenost a kým jsme se stali za oněch 30 let od pádu komunismu?

27. listopadu si budeme povídat s Adamem Hudkem (Historický ústav SAV), Robinem Ujfalušim (Česká centra), Ioanem Stanomirem a Cosminem Popou (University of Bucharest) o sametové revoluci, rozpadu Československa a o událostech, které ovlivnily vývoj České republiky a Slovenska během třiceti let, které následovaly po ní. Debatu, jejíž organizaci podpoří slovenské velvyslanectví, bude moderovat žurnalista Ovudiu Popica.

* 4. 12. Legacies of 1989. Czech-Romanian perspectives /// Constanța

 4. prosince proběhne druhá diskuse na obdobné téma, tentokrát na půdě Univerzity Ovidius v Konstanci. Za českou stranu se zúčastní Robin Ujfaluši, za rumunskou pak Gabriel Stelian Manea. Společně budou diskutovat o klíčových momentech obou našich revolucí, a to za vedení děkana fakulty historie, profesora Emanuela Plopeana.

 

FOTOVÝSTAVA K ROKU 1989   

Výstava obsahuje ikonické fotografie pořízené 15 nejlepšími českými fotografy, kteří zachytili klíčové momenty nedávné československé historie, když se po čtyřiceti letech komunistická diktatura zhroutila: protirežimní demonstrace z roku 1988, Palachův týden z roku 1989 a 17. listopadu 1989, respektive atmosféru plnou emocí a nadšení, která se rozhostila v zápětí. Mnoho z těchto výjimečných fotografií legendární charakter doby a díky své dokumentární i umělecké hodnotě nás doslova vracejí do atmosféry, která tehdy pohltila celou společnost. Výstava obsahuje i soubor fotografií odjezdu sovětských vojsk z Československa v letech 1990–1991, momentu, který dovršil sametovou revoluci.

14. 11. bude zahájena v Konstanci (kde bude k vidění do 31. 12.), 18. 11. na Univerzitě v Bukurešti pod záštitou české a slovenské ambasády a 5. 12. proběhne oficiální vernisáž v Rytířském sále Českého centra, kde výstava bude k vidění až do 11. 1. příštího roku. 

 

DOCUMENTARY MONDAYS a FICTION TUESDAYS – pravidelné filmové cykly

Kromě výše zmíněných programů jsme pro vás připravili také oblíbené cykly filmových projekcí. Oba dva jsme se rozhodli tematicky sladit s podzimním výročím, rumunské publikum se tak bude moci poučit o dané problematice i touto cestou.

-          Dokumentární filmy budeme promítat vždy v pondělí od 20:00: 28. 10. Filmový dobrodruh Karel Zeman, 4.11. King Skate, 11. 11. Občan Havel jede na dovolenou, 18. 11. Rok bez Magora, 25.11. Občan Havel.

-          Hrané filmy pak budou k vidění vždy v úterý od 20:00: 29. 10. Vynález zkázy, 5. 11. Vrchní prchni, 12. 11. Vesničko má středisková, 19. 11. Dědictví aneb Kurvahošigutntag, 26.11. Kolja.

 

© Radek Bajgar

Místo konání:
Datum:

Od: 31.10.2019
Do: 10.1.2020

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala