Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.5.2004 0:00 - 0:00

50 let bohemistiky na Sofijské univerzitě

Setkání prvních absolventů oboru čeština a česká literatura na Sofijské univerzitě a známých bulharských bohemistů se uskutečnilo v krajanském Československém klubu. SU. V programu bylo: - vyhlášení výsledků studentské překladatelské soutěže „Po stopách Grigora Lenkova“ - literární pořad Neviditelnýma očima v podání českých umělců Lenky Fišerové a Jiřího Trnky, klavírní doprovod Martin Hybler - prezentace nových čísel Homo bohemicus, vydání Bohemia klubu. Přítomné pozdravil velvyslanec ČR p.Petr Dokládal, který poděkoval všem, kteří přispívají k propagaci českého jazyka a literatury, k obohacování vztahů v oblasti kultury mezi oběma zeměmi. Ředitelka ČC Vlasta Ransdorfová blahopřála bohemistům k jejich výročí a uvedla, že České centrum v Sofii bude i nadále těsně spolupracovat s Bohemia klubem.

Čestné diplomy prvním absolventům češtiny na Sofijské univerzitě předal děkan Fakulty slovanských filologií prof.dr.Valeri Stefanov.

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

20.5.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala