Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.8.2006 0:00 - 8.9.2006 0:00

9. MAFF Visegrad Multimedia Audiovisual Film Festival for kids and teens

Festival je organizovaný od roku 1996 a od svého počátku se snaží propagovat film, filmové a audiovizuální umění jako vážný prvek ve vzdělávání mladých Poláků. Letošní ročník festivalu je ve znamení Vyšegradských států - Polska, Maďarska, ČR a Slovenska.

Festival má formu soutěže. Ve festivalové porotě zasedá mládže z Polska a celé Evropy v rámci programu Young Ambassadors, který je realizovaný od roku 1997. Děti z ČR, které se zúčastní festivalu budou velvyslanci svých zemí v Polsku a po návratu se stanu velvyslanci festivalu a Polska v ČR. Do soutěže je zařazena řada českých filmů - např. Snowboarďáci, Experti, Fimfárum a další.
Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 24.8.2006 0:00
Do: 8.9.2006 0:00

Organizátor:

Academy of FIlm Promotion Foundation


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala