Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.9.2012 12:00

1620 Hudba Mayflower: Na cestě s otci poutníky - Anglie, Holandsko, Nový svět

Ensemble Phoenix Munich i letošní podzim odehraje již tradiční koncert věnovaný staré hudbě v Bavorském národním muzeu. Tentokrát se můžete těšit na hudbu z dob, kdy první otcové poutníci dorazili do Nového světa. V rámci koncertu se představí český loutnista a citerista Jan Čižmář (foto).

Zahájení 11:00 - s Joelem Frederiksenem a dalším tajným hostem

1620: Angličtí puritáni pronásledováni svými náboženskými rivaly prchají do Nového světa. Na lodi Mayflower se jim podaří překonat Atlantický oceán a ocitnou se na březích kontinentu naděje a svobody. Na dlouhé cestě je doprovázel pouze jediný hudebník - Henry Ainsworths Psalter. Kniha jeho žalmů, která vyjadřuje přání a víru poutníků, byla zveřejněna před 400 lety v roce 1962 v Amsterdamu. Během koncertu uslyšíte některá díla z Ainsworthsovy knihy žalmů, jakožto i skladby z Ženevské knihy žalmů a jejich pozdější přepracování Thomasem Ravencroftem (The Whole Book of Psalmes, 1621).

Ensemble Phoenix Munich představí nejen díla holandských skladatelů Orpheus von Amsterdam, Jan Pieterszoon Sweelinck a jejich krajana Clemens non Papa, ale také tóny z doby skladatelů John Dowland, William Byrd a skladby Sweelinckého pro loutnu, cembalo a citeru. V Novém světě se uprchlíci setkali s cizí kulturou původních indiánských kmenů a přirozeně došlo k prolnutí obou kultur, což se odráží také ve skladbách, které budou součástí koncertu.

Vstupenky:
23,00 / předplatné 4 koncertů: 70,00
12,00 (studenti)

Pořadatel:
Ensemble Phoenix Munich ve spolupráci s Českým centrem Mnichov

Místo konání:

Mars-Venus Saal, Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstraße 3, München

Datum:

23.9.2012 12:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala