Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.7.2020 17:00

Adolf Loos – Pioneer of Modern Living

Ve druhé online prohlídce z cyklu vytvořeného ke 150. výročí narození Adolfa Loose architektka Lenka Štěpánková představí jedinou Loosovu realizaci v jeho rodném městě Brně - Bauerův zámeček - nacházející se v areálu brněnského výstaviště.

Interiéry zámku, který pochází z počátku 19. století, byly v roce 1925 přestavěny Adolfem Loosem. Loosův koncept interiérů odráží charakteristický purismus a jednoduchost, ale také vliv klasicismu a empíru. Využití zde našla široká škála luxusních materiálů. Najdeme tu tmavě zelené mramorové obložení se zabudovanými zrcadly nebo štuky s figurálními motivy. 

Diváci z celého světa tak budou mít 23. 7. v 18:00 CET příležitost navštívit interiéry v přímém přenosu s anglickým průvodním slovem a seznámí se s dalším dílem tohoto průkopníka moderní architektury. Prohlídka bude uvedena na Facebooku projektu Adolf Loos / Pioneer of Modern Living, který je organizován Českými centry ve spolupráci s partnery v rámci "Roku Adolfa Loose".

Detailní informace o Bauerově zámečku najdete na webu Brněnského Architektonického Manuálu (BAM) zde

 

 

ADOLF LOOS 

Jeden z nejvlivnějších evropských architektů konce 19. století. Proslavil se zároveň také svým literárním projevem, jímž formuloval základy celého modernistického hnutí. Studoval architekturu v Liberci a v Drážďanech. Jeho tvorbu výrazně ovlivnil tříletý pobyt v USA (1893–1896), kde na něj zapůsobila inovační účinnost amerických průmyslových staveb. Následně žil ve Vídni, kde napsal řadu kontroverzních esejí. Za zmínku stojí zejména esej Ornament a zločin, v níž vykládá nedostatek ozdobných prvků v architektuře jako známku duchovní síly. Adolf Loos vyvinul unikátní princip prostorového uspořádání interiéru, tzv. Raumplan, jejž uplatnil při realizaci Müllerovy vily i Winternitzovy vily v Praze. Kromě jeho soukromých vil je proslulý především svými projekty ve Vídni, například budovou obchodního domu Goldmann & Salatsch na Michaelerplatz, kavárnou Café Museum či americkým barem Kärntner.


 

Rok Adolfa Loose 

Tento projekt, nazvaný Adolf Loos, Pioneer of Modern Living, je součástí Roku Adolfa Loose. 

 

23. 7. 2020 návštěva interiéru Bauerova zámečku v Brně, kdy na Facebooku Českých center návštěvníky v anglickém jazyce provede architektka Lenka Štěpánková, a 20. 8. 2020 premiéra otitulkovaného dílu pořadu Adama Gebriana Překvapivé stavby, který nese název Plzeňské interiéry. V srpnu se bude rovněž konat soutěž pro děti a v září diskuse o vlivu Adolfa Loose na moderní život. 


Partneři: 


 

 

 

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

23.7.2020 17:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala