Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.11.2020 18:00

Alžběta Stančáková, Petr Borkovec | Literární večer a debata

Výstava Davida Konečného PIŠ MI! představí české spisovatele a spisovatelky od nejstarší generace (Ivana Klíma, Milan Uhde) až po tu nejmladší (Marek Šindelka, Alžběta Stančáková). Na vernisáž výstavy jsme pozvali dva autory - Alžbětu Stančákovou a Petra Borkovce - jejichž portréty jsou také součástí výstavy, aby přečetli svá díla, která souvisí s Maďarskem.

Online výstava Davida Konečného PIŠ MI! představí české spisovatele a spisovatelky od nejstarší generace (Ivana Klíma, Milan Uhde) až po tu nejmladší (Marek Šindelka, Alžběta Stančáková).
Na vernisáž výstavy jsme pozvali dva autory - Alžbětu Stančákovou a Petra Borkovce - jejichž portréty jsou také součástí výstavy, aby přečetli svá díla, která souvisí s Maďarskem.

Po čtení následuje debata s autory, moderuje Robert Svoboda.

Literární večer bude probíhat v online podobě na Facebookových stránkách Českého centra v Budapešti.

Program proběhne v maďarštině a češtině s maďarskými a českými titulky. 

Alžběta Stančáková (1992) česká básnířka, v současné době stipendistka Visegrádského program rezidenčních pobytů pro literáty v Budapešti. Básně publikovala časopisecky v Psím víně, kde je také členkou redakce. Za svou debutovou sbírku Co s tím získala v roce 2015 Cenu Jiřího Ortena.

Petr Borkovec (1970) je český básník, překladatel a publicista. Od roku 1990 vydal patnáct knih básní, próz a textů pro děti. Zatím posledními knihami jsou básnická sbírka Wernisch (2015) a sbírka povídek Lido di Dante (2017), básně pro děti O čem sní (2016), Věci našeho života 2017) a Herbář k čemusi horšímu (2018). Jeho sbírky a knižní soubory vyšly v Německu, Rakousku, Anglii a Itálii. Překládal poezii Vladislava Chodaseviče, Vladimira Nabokova, Jevgenije Rejna, Josifa Brodského aj. S Matyášem Havrdou přeložil Sofoklova Krále Oidipa a Aischylovu Oresteiu. Jeho nejdůležitější ceny: Cena Jiřího Ortena (1994, za sb. Ochoz), Norbert-C.- Kaser-Preis (2001, za překlad sb. Polní práce), Hubert-Burda-Preis (2001, za překlad sb. Polní práce), Prémie Tomáše Hrácha (s M. Havrdou, 2004, za překlad Oresteie), mimořádná tvůrčí odměna v rámci Ceny Josefa Jungmanna (2005, za překlad vybraných básní Vl. Chodaseviče).

Více info o výstavě PIŠ MI!: https://fb.me/e/gKwT7ynFY

Online výstava bude spuštěna 25. listopadu v 19.00 h: https://irjnekem.com/

 

Místo konání:
Online
Datum:

25.11.2020 18:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala