Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.11.2018 - 7.12.2018

Měsíc fotografie / Anna Daučíková: V zorném poli

Princip komponování nalezených fotografického materiálu do nových celků, které fotografka Anna Daučíková svým vstupem a vizuálním "komentářem" záměrně faktorem nejistoty, čímž transformuje možnosti interpretace a vrství složité vnitřní kontexty, představuje i kolekce velkoformátových manipulovaných xerokópií First aid (1998), na kterých je postavena výstava v bratislavské Galerii Medium. Kurátorkou výstavy je Silvia Čúzyová. Výstava je součástí festivalu Měsíc fotografie 2018.

 

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová

Anna Daučíková je jedným z najdôležitejších mien súčasného slovenského vizuálneho umenia, s dosahom v širšom európskom kultúrnom a umeleckom priestore. Genderové umenie, videoart a performancie - to v základných obrysoch vyznačuje hlavné oblasti jej aktuálneho umeleckého záujmu. V časovom kontinuu od konca 80. rokov 20. storočia po súčasnosť, venuje svoju umeleckú pozornosť otázkam spojeným s feminizmom a post-feminizmom, mapuje a rozbíja konštrukty mužskosti a ženskosti, upiera voyeuristicko/exhibicionistické mechanické alebo digitálne oko fotoaparátu a kamery na oblasti stereotypov, ktoré sa principiálne nezlučujú s jej autorským subjektom. Testuje a komplikuje zažité hierarchizácie v spoločenských, sociálnych aj rodinných konšteláciách, kladie náročné otázky na rozkolísanie genderovej jednostrannosti a v neposlednom rade po dlhé roky húževnato pestuje kritickú sebareflexiu. Na pozadí Daučíkovej tvorby je intenzívna osobná skúsenosť so socialistickou aj postsocialistickou spoločnosťou (sovietskou, stredoeurópskou aj západnou) a rozsiahla znalosť príslušného intelektuálneho a umeleckého prostredia. Autentický a nefabulovaný osobný príbeh, spolu s frustrujúco/oslobodzujúcim vedomím inakosti, jej umožňujú budovať mimoriadne „nasýtené“ diela s viacnásobným insiderským kódovaním významov, ktoré v ich celistvosti nie sme schopní jednoznačne prečítať.

 

foto (C) medium

FB: https://www.facebook.com/

Viac info https://www.mesiacfotografie.sk

 

Místo konání:

Bratislava, Galéria Medium, Hviezdoslavovo námestie 18

Datum:

Od: 3.11.2018
Do: 7.12.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala