Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.5.2018 19:00

archint x KRUH: Czech Architecture 2016−2017

Marcela Steinbachová představí svou vlastní tvorbu, osvětovou činnost o architektuře (festival Den architektury, přednášky projektu Kruh a filmový festival o architektuře Film a architektura) i svoji práci na nejnovější publikaci Česká architektura Czech architecture 2016—2017, která představuje 30 nejkvalitnějších staveb českých architektů za toto období.

Přednáška v angličtině

Vstup volný

Řada „archint“ si dává za cíl obeznámit berlínské publikum se zajímavými architektonickými celky v České republice, diskuzemi spojenými s rekonstrukcemi, revitalizacemi a dalšími zásahy do jak architektonického, tak urbánního a veřejného prostoru. V České republice města a místa prošly často dlouhým historickým vývojem, který se odráží v bohaté architektonické tradici. Na rozdíl od Německa a především Berlína, nebyla města poničena během války a i v dnešní době je každý zásah intervencí do již někdy i po staletí existujícího celku. Témata jsou vybírána tak, aby byly představeny architektonické zásahy z různých míst ČR, ale i z různých historických, politických a společenských epoch

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

14.5.2018 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala