Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.11.2003 0:00 - 0:00

Atanas Zvezdinov: Kytice

V rámci oslav 10. výročí Bohemia klubu proběhl také poetický večer věnovaný 60. výr. narození Atanase Zvezdinova, bulharského básníka a překladatele české poezie a prózy. Doc. Anželina Penčeva z Jihozápadní univerzity v Blagoevgradu hovořila jak o vlastní tvorbě básníka Zvezdinova, která se vyznačuje upřímností, intimností a lidskostí, tak i jeho překladech české poezie, především Erbenovy Kytice. Konzul ZÚ ČR v Sofii Filip Pšenička předal jubilantovi pamětní medaili MZV ČR a vyzdvihl jeho přínost pro rozvoj česko-bulharských vztahů v oblasti kultury. V rámci pořadu bylo prezentováno nové vydání Kytice K.J.Erbena (v překladu A.Zvezdinova) a uveden krátký recitál z poezie básníka a jeho překladů.

Sofie 2003, vyd.Heron Press

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

6.11.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Sofie


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala