Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.10.2019 - 30.10.2019

Rekonstrukce východního Německa ve středo- a východoevropském kontextu. Bilance po 30 letech

Po revoluci 1989 stály NDR a státy střední a východní Evropy před řadou zlomových procesů. Tyto procesy zahrnovaly všechny oblasti – politiku, hospodářství i společnost. U příležitosti 30tiletého výročí transformace pořádá organizace Deutsche Gesellschaft e. V. konferenci společně s národním pověřencem pro záležitosti nových spolkových zemí.

Cílem je v jubilejním roce 2019 představit srovnání, zhodnotit rekonstrukci bývalé NDR a vybraných států střední a východní Evropy a nastavit perspektivu pro budoucnost.

Pozvání přijali mj.: Martin Krafl, velvyslanecký rada a. D. a programový koordinátor prezentace České republiky jako hostující země na lipském knižním veletrhu v r. 2019; PhDr. Tomáš Sacher, ředitel Českého centra Berlín

Aktuální program a další informace naleznete zde: https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/konferenzen-tagungen/943-2019-konferenz-aufbau-ost.html

Vstup volný, nutná registrace e-mailem nebo telefonicky do 27. října 2019 (heike.tuchscheerer@deutsche-gesellschaft-ev.de / Tel.: +49 30 88 412-254).

Zastupitelství spolkové země Durynsko - Mohrenstr. 64, 10117 Berlín

 

Místo konání:

Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund, Mohrenstr. 64, 10117 Berlin

Datum:

Od: 29.10.2019
Do: 30.10.2019

Organizátor:

Deutsche Gesellschaft e. V.


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala