Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.1.2006 0:00 - 0:00

Beseda v Židovském muzeu v Sofii

Při besedě v Židovském muzeu v Sofii se dr.Kateřina Svobodová setkala s pracovníky muzea, ředitelem muzea Vladimirem Paunovskim a správkyní muze pí Julinou Dadovou. Dr.Svobodová informovala o aktivitách Židovského muzea v Praze ke 100. výročí založení.

Dr.Kateřina Svobodová návštívila Židovské muzeum v Sofii a informovala vedení o aktivitách ŽM v Praze při příležitosti 100. výročí založení.
Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

23.1.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Sofie


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala