Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.5.2015 - 22.11.2015

Apoteóza Jiřího Davida na 56. Bienále výtvarného umění v Benátkách

Pavilon České a Slovenské republiky na 56. Mezinárodní výstavě umění Bienále v Benátkách představí veřejnosti od 9. května instalaci Jiřího Davida Apoteóza. Ideově vychází Davidovo specifické dílo z monumentálního obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo!", které je součástí Muchova cyklu Slovanská epopej. Výstavu připravila Národní galerie v Praze pod záštitou Ministerstva kultury České republiky ve spolupráci se Slovenskou národní galerii v Bratislavě pod záštitou Ministerstva kultury Slovenské republiky. Benátské Bienále bude možné navštívit až do 22. listopadu 2015 v parku Giardini di Castello v Benátkách každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hodin.

Jiří David dílo Alfonse Muchy, které tematizuje heroickou ságu historie Čechů a Slovanů, reinterpretuje a přistupuje k němu z pozice současného autora se smyslem pro kritickou analýzu. Davidova černobílá verze Apoteózy je aktem dekonstrukce, která rafinovaně umocňuje zásah do jednotlivých částí kompozice díla formou apokryfů. Instalace dává impuls ke kritickému uvažování o celé řadě závažných politických, ekonomických, socio-kulturních, filozofických a sociologických otázek, které referují o minulosti a současnosti světa v širších relacích, kde se prolínají lokální a globální problémy.

Výstavu doplní knižní publikace s názvem Apoteóza, apokalypsa, apokryf: zbožštěné národy, zbožštěné umění, která je koncipována jako interdisciplinární čítanka textů inspirovaných uměleckým projektem Jiřího Davida. Autory pěti vybraných esejů jsou významní evropští a američtí filosofové, sociologové a historici Jacques Rancière, Zygmunt Bauman, Peter Sloterdijk, Timothy Snyder a Susan Buck-Morss. Dalších sedm esejů a studií pochází od předních autorů z Čech, Makedonie a Slovenska – Jiří Přibáň, Václav Bělohradský, Miroslav Petříček, Karel Srp, Milena Slavická, Suzana Milevska a Katarína Rusnáková. Rozmanité texty se soustředí na historická, filosofická, estetická, umělecká, sociální a politická témata rezonující s klíčovými významy Davidovi expozice.

Jiří David (1956) je jedním z nejvýraznějších představitelů současného českého vizuálního umění, který se stal známým díky své různorodé a bohaté tvorbě nejen doma, ale i na mezinárodní scéně. Jeho tvůrčími oblastmi jsou malba a intermediální umění – fotografie, instalace a díla ve veřejném prostoru. Davidův autorský přístup se vyznačuje vysokou mírou osobní angažovanosti s ambicí podat víceznačnou zprávu o aktuálních socio-kulturních a politických problémech doby. Je typem autora, který se snaží vytrvale hledat invenční a novátorské vizuální řešení a svými díly neustále klást kritické otázky, čímž napomáhá divákům k lepší orientaci v dnešním komplikovaném světě. David pravidelně vystavuje v České republice i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha prestižních tuzemských i mezinárodních institucí (např. Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Ludwig Múzeum-Museum of Contemporary Art in Budapest, Museum of Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, The Art Institute of Chicago a další). 

Tiskové materiály a fotografie © 2015 Národní galerie v Praze

 

Místo konání:
Benátky
Datum:

Od: 6.5.2015
Do: 22.11.2015

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala