Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.5.2020 18:30

Křest knihy | Karel Hynek Mácha: Máj

Epicko-lyrická báseň „Máj“ Karla Hynka Máchy (1810–1836) není pouze vynikajícím dílem romantismu, ale inspirovala díky své avantgardní obrazotvornosti i české poetisty a surrealisty. Dodnes zná téměř každý Čech části „Máje“ nazpaměť.

KĒTOS V CENTRU – Řada literárních čtení nakladatelství Kētos v Českém centru Vídeň.

Dlouho byl Máchův „Máj“ považován za nepřeložitelné dílo. Překlad rakousko-českého básníka Ondřeje Cikána je prvním, který přejímá určité rytmické svobody originálu. Díky tomu se Cikánovi daří převést do němčiny precizně jak obsah, tak zvukomalebnost.

Svazek ilustroval Antonín Šilar

Moderace: Anatol Vitouch 

»Dalekáť cesta má! Marné volání!!«

(7.5. v 17:30 má Ondřej Cikán přednášku o překladatelských technikách: Zentrum für Translationswissenschaft, Hörsaal 1, Gymnasiumstraße 50, 1190 Wien.)

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

6.5.2020 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce

dní předem