Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.5.2007 0:00 - 0:00

Bulharské fondy a bulharistická činnost ve Slovanské knihovně při NK ČR

Přednáška PhDr.Ivany Srbkové o historii, současnosti a perspektivách SK, bulharských fondech, partnerských knihovnách v BR, publikační činnosti a kulturních akcích aj. Dr.Srbková pracuje v oddělení zpracování fondů ve Slovanské knihovně.

Studovna Slovanské knihovny

 

Slovanská knihovna v Praze je veřejně přístupná specializovaná vědecká knihovna pro obor slavistiky, působící jako autonomní útvar při Národní knihovně ČR. Systematicky doplňuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje fond světové slavistické literatury. Bulharské oddělení vzniklo brzy po založení SK (již v roce 1928), a to díky absolventu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Georgimu Bakardžievovi Jantarskému, jež má velké zásluhy v oblasti získávání a kompletování bulharské literatury od 60.let 19. století až do 2. světové války. V současnosti představuje bulharské oddělení přes 22 500 titulů menšího formátu, ke 20 tisícům titulů většího formátu, výměnou získávaní 37 titulů periodik.

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

31.5.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala