Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.7.2014 - 12.7.2014

Certifikovaná zkouška z češtiny CCE v Berlíně

Univerzita Karlova v Praze - Ústav jazykové a odborné přípravy. Získání certifikátu je možné i v Berlíně. Termín zkoušky: 11.-12.07.2014 (uzávěrka přihlášek: 27.06.2014)

CCE - Czech Language Certificate Exam
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je doposud nabízena v pěti úrovních obtížnosti:
CCE – A1    CCE – A2    CCE – B1    CCE – B2   CCE – C1

Zkouška CCE je určena všem zájemcům starším 16 let, kteří chtějí získat uznávaný doklad o svých znalostech češtiny.

Zkouška CCE ověřuje dosažené jazykové znalosti na všech pěti úrovních v souladu s kritérii  Společného evropského referenčního rámce.

Zkouška CCE se skládá rovným dílem z ověření znalostí a dovedností psaného i mluveného projevu:

  • Poslech s porozuměním
  • Čtení s porozuměním
  • Písemný projev
  • Ústní projev
  • (Gramaticko-lexikální test – pouze na úrovni B2, C1)

Hodnocení zkoušky: uspěl(a) / neuspěl(a)
Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky, přičemž v jedné z písemných částí zkoušky stačí získat pouze 50 %.

Certifikát nemá omezenou časovou platnost.

TERMÍNY A PŘÍPRAVA V BERLÍNĚ

Na základě smlouvy mezi ÚJOP UK Praha a Českým centrem Berlín je možné zkoušku CCE od roku 2008 složit také v Berlíně.

Termíny zkoušky v roce 2014:
11.-12.07.2014 (uzávěrka přihlášek: 27.06.2014)

Termín bude potvrzen, jakmile bude znám počet kandidátů přihlášených na jednotlivé úrovně zkoušky.

Přihlášky pouze ONLINE na adrese: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

Zaplacení poplatku za zkoušku (bližší informace obdržíte po přihlášení)
Poplatek:
150 EUR - externí kandidáti
130 EUR - účastníci kurzů v Českém centru Berlín

Místo konání zkoušky:
České centrum, Wilhelmstr. 44/ vstup Mohrenstr., 10117 Berlin

Příprava na zkoušku:
Předchozí účast na kurzech českého jazyka není podmínkou pro vykonání zkoušky.

Modelový test pro jednotlivé úrovně a tabulku pro sebehodnocení naleznete zde.

Další možnosti přípravy:

České centrum v Berlíně nabízí speciální konzultace ve formě prezenční a dálkové výuky, při kterých se bude vycházet z modelových testů.

Jazykový certifikát z češtiny CCE je plně v souladu s pokyny Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je uznáván mnoha zaměstnavateli a univerzitami v ČR i v zahraničí

Možnost certifikace jazykové odbornosti je určena především pro ty, kteří:

  • potřebují oficiální potvrzení pro žádost o stipendia, studijní pobyty, stáže a profesní činnost v České republice
  • chtějí prokázat znalost slovanského jazyka ve své domovské zemi
  • pokládají získání certifikátu za osobní výzvu a povzbuzení pro další samostatné studium českého jazyka

Rádi Vám zprostředkujeme naše dosavadní zkušenosti zahraničního zkušebního centra Univerzity Karlovy a nabízíme Vám podporu při přípravě na zkoušku, ať už při individuální nebo skupinové výuce.   

Konzultace:
sprachkurse@czech.cz
T: 030 206 09 89 15

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 11.7.2014
Do: 12.7.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala