Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.4.2013 10:00 - 29.4.2013 17:00

Certifikovaná zkouška z českého jazyka - jaro 2012

České centrum Kyjev nabízí možnost další certifikované zkoušky z českého jazyka, která proběhne ve dnech 28.04. - 29.04. 2012. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je nabízena na pěti úrovních obtížnosti:CCE–A1 CCE–A2 CCE–B1 CCE–B2 CCE–C1

Zkouška je určena nejen zájemcům z řad zahraničních studentů UK, ale i všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.
Účast v kurzech pořádaných UK není pro vykonání zkoušky podmínkou.
Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce se vydává dvojjazyčně v češtině a angličtině.

Charakteristika zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Obsahově se zkouška opírá o jazykový materiál předepsaný jednotlivými popisy relevantních referenčních úrovní pro češtinu. Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).


Uznávání zkoušky

Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit vaši pracovní kariéru a změřit váš pokrok v češtině.

Cena: A1-150€, A2-160€, B1-190€, B2-200€.

Existují slevy pro studenty češtiny všech kurzu českého jazyka Českého centra v Kyjevě.

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

Od: 28.4.2013 10:00
Do: 29.4.2013 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala