Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.3.2013 - 10.3.2013

Certifikovaná zkouška z českého jazyka - jaro 2013

České centrum Kyjev nabízí možnost další certifikované zkoušky z českého jazyka, která proběhne ve dnech 14.03 -16.03 2014. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

 

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je nabízena na pěti úrovních obtížnosti: CCE–A1 CCE–A2 CCE–B1 CCE–B2 CCE–C1

 Zkouška je určena nejen zájemcům z řad zahraničních studentů UK, ale i všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

 Účast v kurzech pořádaných UK není pro vykonání zkoušky podmínkou.

 Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce se vydává dvojjazyčně v češtině a angličtině.

 Charakteristika zkoušky

 Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Obsahově se zkouška opírá o jazykový materiál předepsaný jednotlivými popisy relevantních referenčních úrovní pro češtinu. Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).

 Uznávání zkoušky

 Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit vaši pracovní kariéru a změřit váš pokrok v češtině.

 Cena: A1-150€, A2-160€, B1-190€, B2-200€, C1-230€,

 Existují slevy pro studenty češtiny všech kurzů českého jazyka Českého centra.

 Online přihláška k certifikované zkoušce z češtiny pro cizince zde.

 

Místo konání:

Datum:

Od: 8.3.2013
Do: 10.3.2013

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala