Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.1.2020 0:00 - 30.4.2020 23:59

Cena Susanny Roth 2020 - TERMÍN UZÁVĚRKY PRODLOUŽEN DO 30.04.2020

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále „ČLC“), vyhlašují Mezinárodní překladatelskou soutěž Cena Susanny Roth.

 

Účast je určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. 

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 15 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2018 do listopadu 2019 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC. 

V každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot. Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

Odborná porota vybrala knihu Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019). Soutěžním textem je část knihy na str. 22-39 (str. 22 od druhého odstavce začínajícího větou Navigace stále čekala na signál, str. 39 až do věty Libkovice posraný) o rozsahu cca 22 normostran.

Text si můžete stáhnout zde:

 

ZADÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu. Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 30. dubna 2020 na e-mailovou adresu ccwien@czech.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

TERMÍNY
Uzávěrka pro zaslání překladů: TERMÍN PRODLOUŽEN DO → 30. DUBNA 2020

Zveřejnění výsledků: do 01. ČERVNA 2020
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: konec léta / začátek podzimu 2020

Kontakt pro Vídeň
České centrum Vídeň, E: ccwien@czech.cz

 

ANOTACE KNIHY

Veronika Bendová – Vytěženej kraj

České středohoří, Litvínov, Most, Libkovice, Krušné hory, Ústí nad Labem, Hrob... Dvojice protagonistů hledá filmové lokace v kraji, ze kterého si každý urval, co mohl. Ale někdy přijíždíte hledat pochmurná místa, a potkáte místo toho nečekanou krásu. Stopy v čase, které k vám stále mluví, staré křivdy, staré vzpomínky, starou lásku. Netradiční road movie o tom, že v životě to málokdy chodí jako ve filmu. V hlavní roli severní Čechy.

 

Veronika Bendová se narodila v roce 1974 v Praze. Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU. Literárně debutovala v roce 2012 novelou Nonstop Eufrat, která byla také přeložena do španělštiny. Příležitostně publikuje časopisecky povídky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vaše překlady a přejeme hodně štěstí!

Ředitel Mojmír Jeřábek a tým Českého centra Vídeň

------------------

ČC, ČLC a příslušná ČCZ či ZÚ si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro teritorium své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

 

 

 

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

Od: 1.1.2020 0:00
Do: 30.4.2020 23:59

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala