Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.11.2019 - 1.12.2019

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) v Tokiu 2019

Na přelomu listopadu a prosince 2019 se bude v Tokiu konat již 3. ročník Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) ÚJOP UK. Zkoušky se skládají z písemné části, tj. Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Psaní (v případě B2 a C1 je zařazen ještě Gramaticko-lexikální test) a z ústní části, tj. Mluvení. Ke zkouškám CCE se mohou přihlásit kandidáti, kteří nejpozději v den konání zkoušky dosáhnou 16 let a pro které není český jazyk jazykem mateřským. Konečný termín pro podání přihlášek je 20. 10. 2019.

 

 

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)


CCE je určena všem cizincům, kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými v SERR. 
Hlavním organizátorem CCE je ÚJOP UK a v Japonsku spolupracuje s Českým centrem Tokio jako zkušebním centrem, které přijímá přihlášky a organizaci zkoušek v místě zajišťuje.

 

Stručné informace o zkoušce


Termín zkoušky: 30. listopadu (sobota), 1. prosince (neděle)*

Místo konání: Tokyo University of Foreign Studies, 3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534, Japan
http://www.tufs.ac.jp/english/abouttufs/contactus/access.html

*Termín zkoušky se liší dle úrovně, na kterou se kandidát přihlásí.

 

Přihlášky:
Zájemci o složení zkoušky CCE se musejí ke zkoušce přihlásit na webových stránkách https://ujop.cuni.cz/zkousky/form/168-czech-language-certificate-exam-cce-ceske-centrum-tokio pomocí on-line přihlášky, a to nejpozději do 20. října 2019. 

Výsledky:
Kandidát může zjistit své výsledky na webových stránkách ÚJOP UK po 30 dnech od data zkoušky.
V případě, že Kandidát u zkoušky uspěl, je mu vystaveno a zasláno osvědčení.

Poplatek:
A1, A2 JPY 18.000.-
B1, B2, C1 JPY 20.000-

Poplatek za zkoušku je nutno uhradit nejpozději do 10 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce.

 

O úrovních


CCE je nabízena na pěti úrovních obtížnosti, a to A1, A2, B1, B2 a C1. (A1 je nejzákladnější)
Pro každou úroveň zkoušky je k dispozici modelová varianta zkoušky, které lze získat na webových stránkách.
 http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce#pred-zkouskou-jak-se-pripravit-na-zkousku

*Všechny pokyny písemné i ústní probíhají v českém jazyce. Doporučuje se, aby se s nimi kandidát před zkouškou seznámil/a .

 

Celkový harmonogram zkoušky


●Ke zkoušce se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách ÚJOP UK do 20. října 2019.
Zájemci musí vyplnit přihlášku v českém nebo anglickém jazyce.
<CZ> https://ujop.cuni.cz/zkousky/form/168-certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce-ceske-centrum-tokio
<EN>https://ujop.cuni.cz/en/exams/form/168-certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce-ceske-centrum-tokio

●Příjem přihlášky je kandidátovi automaticky potvrzen e-mailem.
Kandidát si musí ověřit, zda jsou uvedené údaje na potvrzení správné.
V případě, že jsou údaje nepřesné, informujte prosím sekretariát ÚJOP UK.

●Kandidát musí zaslat poplatek na níže uvedený bankovní účet nejpozději do 10 dnů po odeslání přihlášky. Při placení kandidát vyplní jméno, které musí být totožné se jménem na přihlášce. Doklad o zaplacení poplatků je nutné přinést v den zkoušky a ukázat při registraci.

Bankovní účet:
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Toranomon Branch
SWIFT: BOTKJPJT (nebo BOTKJPJTXXX)
Číslo účtu 041-2996693
EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
(Žádáme kandidáty o poplatek za bankovní převod)

●Kandidát bude informován o přesném termínu zkoušky a místu konání do konce října.
V případě, že neobdržíte oznámení, kontaktujte prosím České centrum Tokio na e-mailové adrese:
cctokyo@czech.cz

V den zkoušky, si vezměte svůj cestovní doklad (pas), který je platný v den zkoušky a doklad o zaplacení. Psací potřeby budou poskytnuty na místě.

●Kandidát může ověřit své výsledky na webových stránkách ÚJOP UK po 30 dnech od data zkoušky. (O výsledcích zkoušek neinformujeme telefonicky ani emailem.)
http://ujop.cuni.cz/cce/vysledky

Zadáním kódu a data narozenin se ukáže výsledek.

Do 7 týdnů od data konání zkoušky se budou rozesílat osvědčení.

 

Kontakty / odkazy


Oficiální stránky CCE http://ujop.cuni.cz/cce

Kontakt na ÚJOP UK
sekretariátE-mail: vtc@ujop.cuni.cz Tel.: +420 224 990 451
Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy Výzkumné a testovací centrum Vratislavova 29/10 128 00 Praha 2

Kontakt v Japonsku
České centrum Tokio cctokyo@czech.cz TEL:+81-(0)3-3400-8129

 

Organizátor: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), České centrum Tokio
Spolupráce: Tokyo University of Foreign Studies, Velvyslanectví České republiky v Tokiu

 

 

Místo konání:

東京外国語大学 府中キャンパス

Datum:

Od: 30.11.2019
Do: 1.12.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala