Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.12.2020 0:00 - 1.1.2021 0:00

Česká mše vánoční

České centra vám přinášejí další hudební událost, kterou odvysíláme pro diváky po celém světě. Prostřednictvím naší sítě budete moci sledovat záznam vánoční mše Jakuba Jana Rybu v podání Dvořákova komorního orchestru a Kuhnová komorního sboru.

Koncert sledujte online na Facebooku https://www.facebook.com/cz.kyiv

Česká mše vánoční s podtitulem „Hej mistře, vstaň bystře“ Jakuba Jana Ryby (1765–1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem.

Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her.

Od prvního provedení o Vánocích roku 1796 v barokním kostelíku Povýšení sv. Kříže se Rybova česká mše postupně stala symbolem českých vánočních svátků a je v hojné míře provozována dodnes.
V tomto kostele byla mše natočena v provedení skvělých sólistů, sboru pod vedením dirigenta Libora Peška i za zvuku původních barokních varhan z roku 1750 na něž Jakub Jan Ryba každou neděli 27 let hrával.Zimní atmosféra a dobové kostýmy dodávají koncertu mimořádnou vánoční atmosféru.

Koncert je doplněn záběry na unikátní Třebechovický Proboštův betlém, který je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. Od června 2015 do března 2016 probíhalo restaurování Třebechovického

Proboštova betlému za finanční podpory EHP fondů a Norských fondů 2009–2014, Královéhradeckého kraje. Restaurování probíhalo přímo v expozici muzea a návštěvníci mohli restaurátory vidět při práci.

  • Dvořákův komorní orchestr, dirigent: Libor Pešek
  • Kühnův komorní sbor, sbormistr: Pavel Kühn
  • Varhany: František Xaver Thuri
  • Sólisté: Jitka Soběhartová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák

© BVA International

 

Místo konání:
Facebook
Datum:

Od: 24.12.2020 0:00
Do: 1.1.2021 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala