Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.4.2007 0:00 - 7.4.2007 0:00

"České a moravské synagogy"

Výstava České a moravské synagogy byla připravena ve spolupráci Českých center a Židovského muzea v Praze ke stému výročí tohoto muzea a u příležitosti Roku s židovskou kulturou 2006. Všeobecně známé a hojně navštěvované pražské synagogy nejsou jedinými architektonickými židovskými památkami, které se v České republice nacházejí. Rádi bychom touto výstavou přiblížili některé další synagogy, které se na našem území postupně rekonstruují.

V Čechách a na Moravě vzniklo v minulých staletích několik set židovských obcí, které mívaly vlastní synagogu, nebo alespoň modlitebnu. Význam slova synagoga pochází z řečtiny, kde původně znamenalo shromáždění. Synagogy neplní jenom náboženskou funkci, ale jejich prostory slouží i jako místo a symbol veřejného náboženského života židovské obce.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 1.4.2007 0:00
Do: 7.4.2007 0:00

Organizátor:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów, České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala