Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.3.2015 - 10.4.2015

Výstava České domy a přednáška Jána Stempela

Výstava a stejnojmenná publikace představuje českou architekturu na atraktivním tématu rodinných domů. Výběr realizací 34 rodinných domů od 33 různých autorských týmů dokládá období společenských změn od sametové revoluce do dnešních dnů. Jako doprovodný program k výstavě připravil její autor, architekt Ján Stempel, přednášku o současné architektuře individuálního bydlení v Česku. Partnerem akce je výstavní síň FUGA.

Projekt CZECH HOUSES mapuje tvorbu rodinných domů v České republice po roce 1989, tedy za uplynulých 25 let. Reprezentativní výběr 34 realizací od různých architektonických studií představuje dokonalý obraz vývoje individuálního bydlení v České republice po změně politicko-společenských vztahů. Výstava vznikla na podkladě stejnojmenné knihy, která obsahuje i kritické recenze Eugenna Asseho (RUS), Ákoše Moravánského (HU) a Adama Gebriana (CZ).

 

18. března 2015, 14:15, BME (Technická a ekonomická univerzita v Budapešti) - Fakulta architektury, přednáškový sál K.275 

 Veřejná přednáška kurátora výstavy - Jána Stempela, který představí nejzajímavější projekty domů za posledních 25 let.

 

19. března 2015, 18:00, FUGA (Centrum architektury v Budapešti)

Výstavu zahájí Juraj Chmiel, velvyslanec České republiky v Maďarsku a Antal Puhl, profesor Katedry architektury na Univerzitě v Debrecínu.

 

Místo konání:

FUGA Budapesti Építészeti Központ, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.

Datum:

Od: 19.3.2015
Do: 10.4.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala